Na Zavodu Voluntariat smo se kot partnerji pridružili 3-letnemu projektu strateških partnerstev v okviru programa ERASMUS+, »Poglobljeno izobraževanje za mlade (DEFY): Izgradnja odpornosti na podnebno krizo«. Poleg vodilne organizacije SUAS (Irska) v projektu kot partnerji sodelujejo še Comhlamh (Irska) in Finep (Nemčija).

Pomen izobraževanja o globalnem državljanstvu in podpora mladim pri razvijanju spretnosti, zmogljivosti in nagnjenosti k sodelovanju kot aktivni državljani pri podnebni krizi se vedno bolj odraža tudi v mladinskem sektorju. Iz naših interakcij z mladimi vemo, da so kljub njihovi zaskrbljenosti glede prihodnosti odprti za učenje novih načinov delovanja in si želijo zgraditi zmogljivost za spremembo delovanja sistemov.

Izhajajoč iz teh spoznanj smo se odločili, da razvijemo projekt z novimi pristopi k izobraževanju o globalnem državljanstvu (Global Citizenship Education), ki jih bodo lahko mladinski delavci uporabili za naslavljanje kompleksnih in obsežnih vprašanj na temo podnebne krize. Projekt tako ponuja prostore za raziskovanje težkih tem, čustvene angažiranosti, odpornosti in kolektivnih odzivov. Z viri, ki temeljijo na raziskavah, pripravo priročnika za trenerje, ter z usposabljanjem bo projekt okrepil zmogljivosti 32 izkušenih in 60 novih izvajalcev izobraževanj o globalnem državljanstvu, ki delajo v mladinskem sektorju.

Projekt podpira evropske cilje mladih, zlasti cilj 8 (Omogočiti mladim, da razvijejo veščine, vključno s kritičnim razmišljanjem, ustvarjalnostjo in učenjem) in cilj 10 (opolnomočiti mlade, da delujejo kot nosilci sprememb za okoljski in trajnostni razvoj).