Karierni teden Mreže KROJ 9. – 13. 1. 2023

Ko v okviru mladinskih organizacij govorimo o karieri, govorimo o vseh poklicnih in drugih izbirah, ki jih mladi ubirajo za to, da pridejo do poklica, ki jim najbolj ustreza. Mreža KROJ s pestrim naborom aktivnosti, ki se bodo dogajale v kariernem tednu, pod geslom »Ukroji si svojo prihodnost«, mladim prihaja naproti z informacijami, pogovori in prostori za pridobivanje pomembnih izkušenj, ki se jih ne da pridobiti v šoli.

Učenje torej poteka tudi v mladinskih organizacijah, kjer se izvaja neformalni del izobraževanja, ki je še vedno organiziran, mladim pa omogoča razvoj vseh talentov, ki jih šola ne. Z metodami mladinskega dela organizacije omogočajo mladim razvoj v kreativne, samostojne in samozavestne mladostnike, ki se zavedajo svoje okolice, jih ni strah neuspeha in so bolj opremljeni za izbiro poklicnih poti, ki jih bodo vodile na želena delovna mesta prihodnosti. Za nekatere je pot enostavnejša, saj že od nekdaj vedo, kaj bi bili, drugim se zatakne pri točkah, tretji pa preprosto ne vedo, kaj je tisto, kar bi nekoč lahko opravljali poklicno. Za vse pa je v obdobju izbiranja pomembno, da se o svojih možnostih pogovarjajo, v hitro spreminjajočem času pridobivajo relevantne informacije in razvijajo dodatno znanje, ki jih bo pri opravljanju poklica na trgu dela naredilo unikatne.

V tej luči organizacije, združene v Mrežo KROJ, v Kariernem tednu, od 9. – 13. 1. 2023, ki poteka pod geslom »Ukroji si svojo prihodnost«, ponujajo pester nabor aktivnosti. Seznam je dostopen na spletni strani Mreže KROJ – Karierni teden Mreže KROJ.

Že samo geslo »Ukroji si svojo prihodnost« mlade poziva k aktivni vlogi pri oblikovanju svoje bodočnosti. Ni namreč vseeno, kakšne bodo naše poklicne in druge izbire, saj lahko ne ukvarjanje s tem področjem kasneje prinaša mladim kup težav pri iskanju zaposlitve, doseganjem željenega finančno ekonomskega statusa in postavljanjem zasebnega življenja. Pri tem pa je pogost izgovor, da tako ali tako ne vemo, kaj nam prinaša prihodnost, saj je le ta negotova – samo izgovor, ki nikakor ne sme biti razlog za našo pasivnost. Izkušnje namreč kažejo, da tisti, ki dejavno razvijajo svojo poklicno karierno pot, dosegajo veliko več ciljev od tistih, ki to prepuščajo naključju. Eno izmed področij prihodnosti je tudi digitalizacija, za katero že danes vemo, da bo posegla v vse pore našega življenja, pomemben del pa ji namenjajo tudi znotraj kariernega tedna.

Mladi, vabljeni, da svojo poklicno karierno pot aktivno krojite. Pri tem pa vam na Mreži KROJ pomagamo, zato vas vabimo, da se nam na kariernem tednu pridružite!

***
Mreža KROJ – mladinska mreža za karierni razvoj je ob podpori Urada za mladino Mestne občine Ljubljana nastala iz potrebe po sodelovanju med organizacijami, ki delujejo v mladinskem sektorju na področju kariernega razvoja mladih. Članice mreže so organizacije, ki v svojem delovanju za mlade pripravljajo širok nabor priložnosti za razvoj njihovih talentov in za krepitev njihovih osebnosti.

Članice Mreže KROJ (Zavod Nefiks, Zavod Mepi, Zavod BoB, Javni zavod Mladi zmaji, Zavod Voluntariat, Mreža MaMa, Zavod TiPovej!, Združenje slovenskih skavtinj in skavtov, Socialna akademija, Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana) so, tako kot tudi druge organizacije in mladinski centri, odprte za mlade in pripravljene na mlade, ki jih zanima gradnja kariere.

Za več informacij smo vam na voljo na organizacijah članicah ali Zavod Nefiks, koordinator Mreže KROJ,