Informacije o upravljalcu spletne strani

S spletno stranjo www.zavod-voluntariat.si (v nadaljevanju »spletna stran«) upravlja Zavod VOLUNTARIAT (v nadaljevanju »ponudnik« ali »prodajalec«).

 • Zavod VOLUNTARIAT
  Bežigrad 6
  1000 Ljubljana

  Davčna številka: 31620795
  Matična številka: 1483668000
  Zastopnik: Katja Celin Yere.

  Email: info@zavod-voluntariat.si

  Tel: +386 31 813 939

Splošni pogoji poslovanja

Zavod Voluntariat si pridružuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino svojih spletnih strani ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Zavod Voluntariat se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na svojih spletnih straneh, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost, uporabniki pa objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Zavod Voluntariat niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani Zavoda, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Zavoda Voluntariat ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Na podlagi zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, je Zavod Voluntariat imetnik avtorskih pravic nad vsebinami pravic intelektualne lastnine v najširšem pomenu (informacije, dokumenti, fotografije, grafični elementi, ilustracije in druga predstavitvena besedila), ki so objavljene na spletni strani Zavod Voluntariat in na njenih sestavnih delih ter so last Zavod Voluntariat ali drugih oseb, ki so na Zavod Voluntariat prenesle pravico njihove uporabe.

Informacije in dokumente s spletnih strani Zavod Voluntariat je dovoljeno prenašati za osebno rabo, pri čemer uporabnik ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih intelektualnih ali lastninskih pravicah. Informacij in dokumentov, namenjenih ogledu in branju, ni dovoljeno prenesti in natisniti v komercialne namene.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletnih strani informacij in dokumentov, objavljenih na spletni strani Zavod Voluntariat, ni dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti, niti razširjati na kak drug način.

Prav tako je strogo prepovedano uporabiti katerikoli element s spletnih strani Zavod Voluntariat kakorkoli drugače kot izključno v osebne, nekomercialne namene.

Uporaba spletne strani Zavod Voluntariat v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletne strani Zavod Voluntariat na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

V skladu z določbami zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana.

Zavod Voluntariat se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta in da na spletnih mestih ter portalih uporablja varno povezavo. Zavod Voluntariat bo zbrane podatke uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti Zavod Voluntariat.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja posameznika-uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Zavod Voluntariat bo storil vse, da vaše osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Splošni pogoji so bili zadnjič posodobljeni 1.1.2022.