E-tick je spletni tečaj o etični komunikaciji, ki spodbudi h kritičnemu mišljenju in razmišljanju o vprašanjih globalne (ne)pravičnosti ter te opogumi za aktivno delovanje v smeri razumevanja kulturnih raznolikosti ter etične komunikacije – spoštljiv odnos do vseh z zmanjševanjem predsodkov.

Spletni tečaj je namenjen vsem, ki vas vsebine zanimajo in si želite pogledati na svet iz druge perspektive. Ustvarjen pa je bil z namenom priprav prostovoljcev, da se bolje seznanijo z idejo globalnega prostovoljstva z upoštevanjem metod globalnega učenja.

Z E-tick-om želimo pri prostovoljcih premagati klasičen model »požrtvovalnega« prostovoljstva v smislu pomoči “ubogim otrokom v Afriki” ter jih pripraviti za globalno prostovoljstvo z odgovornim ravnanjem in enakopravnim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi v smislu obojestranskega učenja in poslušanja.

IM-PROVE prevede tvoje izkušnje v kompetence in ti pomaga uvideti kako so tvoje (prostovoljske) izkušnje pripomogle k razvoju tvojih sposobnosti. Uporabi jo tudi za načrtovanje osebnostne rasti in spremljanje napredka.

Aplikacija ti pokaže katere kompetence si razvil/a in katere potrebujejo še malo dela. Preprosto zabeleži situacijo, v kateri si se znašel_a in predlagali ti bomo, kaj lahko storiš za nadaljnji osebnostni razvoj.

Tvoje kompetence prevede tudi v jezik Youthpass-a in Europass-a, in ti olajša njuno izpolnjevanje.

Aplikacija je namenjena prostovoljcem, mladinskim delavcem_kam, mladinskim vodjam, fasilitatorjem_kam, taborovodjam itd.

IM-PROVE je na volji kot spletna stran ali mobilna aplikacija Inex Improve.