SCI project, Wales, 1931-1932

Service Civil International (SCI) je mednarodna, mirovniška, prostovoljska organizacija, ki  zastopa vrednote kot so: prostovoljstvo, nenasilje, človekove pravice, solidarnost, spoštovanje naravnega okolja, vključevanje in sprejemanje ter sodelovanje in spodbujanje k pravičnejši družbi in h kvalitetnejšemu sobivanju različnosti.V luči teh vrednot izvaja tudi svoje primarne aktivnosti – mednarodne kratkoročne delovne prostovoljske tabore. Ti so odprti prostor za pisano, medkulturno življenje, razumevanje in delo prostovoljcev iz različnih držav, hkrati pa priložnost za odpravljanje predsodkov in mednarodno povezovanje. Ker so vpeti v širše okolje, širijo svoje vrednote in filozofijo strpnega in solidarnega bivanja na lokalni in globalni ravni. Njihov začetek sega v leta po prvi svetovni vojni, ko jim je temeljni kamen postavil idejni oče Pierre Cérésole. V duhu svoje mirovniške drže je povezal ljudi nasprotujočih si strani Francije in Nemčije ter jih združil v prostovoljskem delu pri obnovi v vojni porušene vasice.

Sprva so mednarodne skupine prostovoljcev delovale dolgoročno na območjih, ki so jih prizadele vojne in naravne katastrofe. V šestdesetih letih se je izoblikovala oblika mednarodnih kratkoročnih prostovoljskih taborov, kot jih poznamo danes.Organizacija Service Civil International podpira delovanje lokalnih neprofitnih organizacij, ki delujejo v smeri pomoči državam globalnega juga, ekoloških in okoljskih vprašanj ter socialno šibkih in zapostavljenih skupin. Svoje veje in delovne skupine ima v Evropi, Združenih državah Amerike, Južni Ameriki, na Bližnjem vzhodu, v Aziji, Afriki in Avstraliji, njenih aktivnosti pa se vsako leto udeleži več tisoč ljudi. Njena vizija je svet miru, pravičnosti in trajnostnega razvoja, kjer ljudje ob vzajemnem spoštovanju živijo skupaj brez nasilja ter z namenom miroljubnega reševanja konfliktov.

SCI workcamp, 2011

V Sloveniji Voluntariat kot veja SCI širi mirovniške nazore, ideje o trajnostnem razvoju, povezovanju s tretjim svetom in medgeneracijskim sodelovanjem, skozi prostovoljno delo in druge projekte. Predvsem želimo spodbujati lokalne organizacije, da svoje aktivnosti medkulturno obarvajo in tako širijo našo filozofijo, zato jim pomagamo priskrbeti mednarodne prostovoljce, nudimo podporo in svetujemo pri organizaciji taborov ter pripravimo seminarje in izobraževanja.

Poleg mednarodnih prostovoljskih delovnih taborov se pod njenim okriljem vsako leto odvije več mladinskih izmenjav, projektov z državami globalnega juga, družbeno-kulturnih dogodkov, delavnic in izobraževanj.

 

Delovne skupine

DELOVNE SKUPINE ZNOTRAJ SCI

Znotraj organizacije SCI deluje več mednarodnih delovnih skupin s fokusom na regijo ali na področje delovanja. Delovne skupine so oblikovale različne SCI branže, skupine, partnerske organizacije ali posamezniki, njihov proračun in akcijski načrt pa mora SCI vsakoletno potrditi na srečanjih mednarodnega odbora.

Delovne skupine predstavljajo pomembno orodje srečevanja posameznikov z namenom planiranja in razvijanja idej in akcij, ki so posameznim organizacijam skupne.

YUWG (Youth and Unemployment Working Group)

Zavod Voluntariat že vrsto let aktivno sodeluje s tematsko delovno skupino YUWG (Youth and Unemployment Working Group), ki je aktivna na področju dela z mladimi z manj priložnostmi. Glavni cilj platforme je dati socialno izključenim skupinam mladih možnost za aktivno participacijo in izmenjavo izkušenj v evropskem kontekstu. Aktivnosti vključujejo mladinske izmenjave, sodelovanje na mednarodnih prostovoljnih taborih, individualne udeležbe na mednarodnih kratkoročnih prostovoljnih projektih, koordinacijske sestanke, vzpostavitev sodelovanja v projektih z Azijo in neevropskimi mediteranskimi državami ter usposabljanja za mladinske delavce.

SAVA (South-Eastern Europe Working Group)

Prav tako je naša organizacija aktivna članica delovne skupine SAVA (South-Eastern Europe Working Group). SAVA deluje na področju jugo-vzhodne Evrope, v glavnem na Balkanu. Ustanovljena je bila leta 1990 ko so se začeli nemirii na območju bivše Jugoslavije.
Njihovo glavno delo je:

  • organizacija izmenjav prostovoljcev s partnerji,
  • organizacija izobraževanj in seminarjev,
  • vzpodbujanje novih članov za organizacijo delovnih taborov, v skladu z ideologijo SCI,
  • vzpodbujanje razvoja v novo ustanovljenih organizacijah in
  • promocija mirovniške ideologije SCI-ja ter metod v post- konfliktnih območjih Balkana.

»North-South« Platforma

»North-South« platforma, ki deluje v okviru Service Civil International, združuje na posamična geografska področja osredotočene delovne skupine – delovna skupina za Afriko, delovna skupina za Azijo, delovna skupina MIDI za Bližnji vzhod ter delovna skupina Abya Yala za Latinsko Ameriko. Namen platforme je krepitev sodelovanja med evropskimi državami in državami Azije, Afrike, Bližnjega vzhoda in Latinske Amerike preko razvoja prostovoljskih programov in programov globalnega učenja.

Člani delovnih skupin so predstavniki posameznih SCI branž in partnerskih organizacij, ki se srečujejo enkrat letno na srečanju platforme in delovnih skupin z namenom izmenjave izkušenj in praks na področju izmenjave prostovoljcev s partnerskimi organizacijami v t.i. »državah juga«, ter debatiranja o možnostih nadaljnjega razvoja programa in projektov med državami na globalni ravni.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close