Poslanstvo in vrednote

POSLANSTVO

Poslanstvo Voluntariata je promocija idej miru, družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in mednarodnega sodelovanja ter solidarnosti skozi prostovoljno delo in prostovoljne projekte. Verjamemo, da je mednarodno prostovoljno delo koristno za osebnostni razvoj posameznika, za promocijo družbene pravičnosti, medkulturno učenje ter vzgojo za mir in strpnost. Naša vizija je svet miru, socialne pravičnosti in trajnostnega razvoja, kjer ljudje ob vzajemnem spoštovanju živijo skupaj brez spodbujanja kakršnihkoli oblik nasilja ter z namenom reševanja konfliktov.

VREDNOTE

Temeljne vrednote Zavoda Voluntariat in SCI:

  • PROSTOVOLJSTVO v smislu samoiniciativnega delovanja, brez stremljenja za materialnimi plačili in za dobrobit civilne družbe, kot metoda in ugotovitev za družbene spremembe, vendar ne ob tekmovanju s plačano delovno silo, niti prispevanju k stavkanju
  • NENASILJE kot načelo in metoda
  • ČLOVEKOVE PRAVICE spoštovanje posameznikov kot je navedeno v univerzalni deklaraciji človekovih pravic
  • SOLIDARNOST solidarnost med ljudmi na vseh ravneh
  • SPOŠTOVANJE NARAVNEGA OKOLJA in ekosistema, katerega del smo in od katerega smo odvisni
  • VKLJUČEVANJE/SPREJEMANJE biti odprt in vključujoč do vseh posameznikov, ki delijo cilje in namene gibanja, brez ozira na spol, raso, religijo, narodno pripadnost, družbeni položaj ali politične poglede in drugih možnih osnov za diskriminacijo
  • SPODBUJANJE opogumljanje in usposabljanje ljudi, da bi razumeli in delovali v smeri preoblikovanja družbenih, kulturnih in ekonomskih struktur, ki vplivajo na njihova življenja na vseh ravneh
  • SODELOVANJE z lokalnimi skupnostmi kot tudi z drugimi lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi akterji, da bi okrepili pozitivni potencial civilne družbe

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close