EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA

Projekti prostovoljstva potekajo znotraj programa Evropska solidarnosnta enota (ESE). ESE je namenjen mladim od 18. do vključno 30. leta in jim omogoča neformalno izobraževanje znotraj mednarodnega prostovoljskega projekta.

Te zanimajo človekove pravice? Vključi se v ESE projekt na Poljskem, kjer lahko nevladni organizaciji, ki se bori za človekove pravice, pomagaš pri njihovem delu! Te bolj zanimajo delfini in feta sir? Na Kefaloniji lahko sodeluješ v biološki raziskavi; s čolnom se voziš okoli otoka in zapisuješ, kje si opazil/a delfine. Projektov je zares ogromno, vsem pa je skupno, da trajajo od 1 do 12 mesecev. Med bivanjem v tujini je prostovoljcu zagotovljeno bivanje, jezikovni tečaj, prevoz na delo, zavarovanje, prehrana in žepnina. Tvoj edini strošek so potnih stroški na kraj ESE projekta ter nazaj, pa še to le v primeru, če pavšal za potne stroške ne zadostuje.

Z udeležbo v projektih Evropske prostovoljske službe dobiš priložnost za spoznavanje mladih iz vse Evrope, pridobiš si neprecenljive delovno-prostovoljske izkušnje, se učiš ali izpopolnjuješ tuj (lokalni) jezik, predvsem pa dobiš možnost samostojnega življenja (v tujini). S sodelovanjem na ESE projektu prostovoljci spoznavajo druge kulture in so vključeni v proces globalnega učenja, kar pa nedvomno vpliva na njihovo zmanjševanje predsodkov ter na osebnostno rast. Z delovnimi izkušnjami, ki jih prostovoljci pridobijo v takšnem projektu, si zvišujejo svoje zaposlitvene možnosti, kar je tudi eden od glavnih ciljev programa. Ob koncu projekta pridobiš tudi uradni certifikat Youthpass, ki podobno kot življenjepis Europass beleži pridobljene kompetence in delovne dosežke. Kasneje lahko tega priložiš k prijavi za delo.

KAKO SE PRIJAVIM?
Izbiral/a bom med obstoječimi projekti

Na European Youth Portal poiščeš projekt, ki ti je všeč in kontaktiraš gostiteljsko organizacijo – z njimi se dogovoriš kdaj bi začel/a z delom in koliko časa bo delo trajalo. Potem na elektronsko pošto programi@zavod-voluntariat.si pošlješ njihove kontakte ter opis dogovora. Povezali se bomo z gostujočo organizacijo, se dogovorili vse podrobnosti o projektu in podpisali partnerski sporazum (pooblastilno pismo), ki nas zavezuje, da bomo v projektu sodelovali kot pošiljajoča organizacija. Potem le še počakaš datum začetka projekta in se odpraviš na pot!

Želim projekt narejen po meri

Prvi korak je, da najdeš organizacijo, ki ti odgovarja – tukaj so vse ESE akreditirane organizacije Evropske komisije s katerimi se lahko dogovoriš za projekt narejen prav zate. V tem primeru se z nimi dgovoriš za vse podrobnosti in na elektronsko pošto programi@zavod-voluntariat.si pošlješ njihove kontakte ter opis dogovora. Povezali se bomo z gostujočo organizacijo, se dogovorili vse podrobnosti o projektu in podpisali partnerski sporazum (pooblastilno pismo), ki nas zavezuje, da bomo v projektu sodelovali kot pošiljajoča organizacija. Gostujoča organizacija bo potem prijavila projekt na enega izmed rokov, nato pa vsi stisnemo pesti in čakamo, da izvemo ali je projekt sprejet ali ne. Če je projekt sprejet le še počakaš datum začetka projekta in se odpraviš na pot!


HUMANITARNO PROSTOVOLJSTVO

EU Aid Volunteers je iniciativa, ki združuje prostovoljce in organizacije iz držav Evropske unije in tretjih držav z namenom zagotavljanja praktične podpore pri nudenju humanitarne pomoči, krepitve lokalne zmogljivosti ter odpornosti v primeru naravnih nesreč. Dolžina trajanja prostovoljnega dela je odvisna od projekta in lahko traja od 1 do 18 mesecev.

EU Aid Volunteers je odprt za vse, ki so državljani EU ali pa bivajo v Evropski uniji daljše časovno obdobje ter so stari nad 18 let. Zgornje starostne meje ni. Izbor prostovoljcev poteka v skladu s tem, kakšne so humanitarne potrebe v ogroženih državah ter temelji na načelih enakih možnosti in nediskriminacije. Program udeležencem krije stroške prevoza, nastanitve in zavarovanja. Poleg tega bodo prostovoljci dobili še mesečno žepnino za hrano, lokalni prevoz in druge vsakodnevne izdatke.

Za vsak projekt posebej bo izraženo, kakšen profil prostovoljca organizacija išče. V grobem se bo prostovoljce ločilo na tiste z manj kot pet let delovnih izkušenj (Junior professionals) in tiste z več kot pet let delovnih izkušenj (Senior professionals).

Prostovoljci bodo izvajali različne aktivnosti. Te bodo odvisne od  specifične situacije v državi, kamor se bodo osebe odpravile ter od njihovih  kompetenc in preteklih izkušenj. Predvidevamo pa, da bo največ dejavnosti izvedenih na področjih, kot so: organizacijski razvoj, krepitev zmogljivosti, vodenje projektov, podpora pri zmanjševanju tveganja naravnih nesreč ter zagotavljanje pomoči pri odpravljanju posledic nesreč.

Prostovoljci ne bodo napoteni na nevarna območja. Prav tako se prostovoljcev ne bo pošiljalo na območja, kjer se je naravna nesreča ravnokar zgodila in je potreben prvi odziv. Projekti se bodo osredotočali na vnaprejšnje pripravljanje na potencialno nesrečo oziroma kasneje pomaganje pri odpravljanju dolgoročnih posledice nesreč.

Pomemben del programa je pripravljalni trening, ki ga bodo prostovoljci opravili pred odhodom na projekt. Zajemal bo teme kot so spoznavanje Evropske unije, njenih zunanjih odnosov in sistemov kriznega odzivanja, uvod v programe humanitarnih akcij, delo prostovoljcev, vodenje projektov, globalno učenje, itn. Treningi bodo prilagojeni posameznim prostovoljcem, njihovim izkušnjam in kompetencam.

Možna bo tudi prijava na spletno platformo, kjer se bodo prostovoljci lahko povezali z organizacijami v tretjih državah, ki potrebujejo pomoč na daljavo. Organizacije in prostovoljci bodo z registracijo na prostovoljsko platformo dobili možnost sodelovanja prek spleta.Za zaključek bi radi še enkrat poudarili to, da bo projekt EU Aid Volunteers vedno izveden s strani konzorcija, ki ga bodo sestavljale pošiljajoče organizacije iz držav Evropske unije in gostiteljske organizacije iz tretjih držav. Tretje države so tiste, ki niso ne članice EU, ne kandidatke za vstop vanjo. Delo prostovoljcev pa bo vedno znova povezano z realnimi problemi v lokalnih skupnostih v teh državah.

Zavod Voluntariat ima certifikat za napotitev prostovoljcev v tujino skozi EU Aid Volunteers, lahko pa se prijaviš tudi na kateregakoli izmed projektov drugih organizacij, saj so le-ti odprti za vse državljane EU.

KAKO SE PRIJAVIM?

Seznam trenutno aktualnih razpisov najdeš tukaj. Ko si izbereš projekt nam pišeš na globalno@zavod-voluntariat.si, nakar to bomo posredovali vse nadaljne informacije o prijavi.


PROSTOVOLJSKI TABORI

Mednarodni prostovoljski tabor je prostor, kjer ljudje katerekoli narodnosti, prepričanja in vere živijo in delajo skupaj dva do tri tedne na neprofitnem projektu, ki ga organizira lokalna organizacija.

Večina taborov se izvaja v poletnih mesecih, posameznega pa se udeleži od 6 do 20, včasih celo 50 in več posameznikov, ki delajo prostovoljno in se družijo z lokalnim prebivalstvom. Prostovoljsko delo pomeni delo, pomoč ali asistenco brez plačila. V širšem pomenu pa združuje duh pomoči, altruizma in opravljanja dobrih del brez pričakovanja materialne nagrade. Mednarodni tabori pomenijo nesebično dajanje pomoči oziroma delo, ki ni plačano. Organizirani so tako, da skupina prostovoljcev dela od šest do osem ur na dan, preostali čas pa se vrstijo študijske teme, izleti, ekskurzije ter ostale prostočasne aktivnosti. Bivanje in prehrana na taboru sta brezplačna, ob prijavi pa je potrebno plačati prijavnino, s katero krijemo stroške prijavljanja ter zavarovanja. Poleg običajnih taborov se lahko udeležite tudi posebnih mixed-age taborov, taborov za družine itd.

KAKO SE PRIJAVIM?

Pot do tabora je zelo preprosta. Najprej se s klikom odpeljete na spletno stran iskalnika SCI, nato se registrirate in iščete med ponujenimi tabori, dokler ne najdete po vaših merah ukrojenega in se nanj prijavite. Po oddani elektronski prijavi vas bo ekipa Voluntariata po elektronski pošti sproti obveščala o nadaljnjem poteku prijave, vas pripravila in vam pomagala do vašega odhoda.


DOLGOROČNO PROSTOVOLJSTVO

LTV programi so nadgradnja delovnih taborov, kjer prostovoljec starejši od 21 let dlje časa dela na okoljskih ali družbenih projektih. LTV programi so odlična priložnost predvsem za mlade, da na neformalni ravni pridobijo delovne izkušnje na mednarodnih projektih. Prek projektov LTV je prostovoljcem/-kam omogočena intenzivna izkušnja skupnega življenja in dela v okviru dolgoročnih projektov trajajočih od 1 do 12 mesecev, odvisno od razpisanega mesta in države gostiteljice.

Stroški se od projekta do projekta zelo razlikujejo, zato se je pred dokončno odločitvijo priporočljivo seznaniti s situacijo v izbrani državi gostiteljici. Pri večini izmenjav v neevropskih državah si prostovoljec/-ka večino stroškov krije sam/-a. Ti vključujejo:

  • prijavnino na projekt: 115,00 €,
  • stroške potovanja v državo projekta in morebitne stroške lokalnega prevoza z/na delo,
  • zavarovanje, cepljenja, stroške viz,
  • običajno tudi stroške nastanitve in prehrane (navedeno v opisu programa).
KAKO SE PRIJAVIM?
  • IZBOR PROJEKTA

Dolgoročne projekte najdete v skupni bazi projektov SCI partnerskih organizacij.

Glede dvomov in vprašanj se lahko obrnete na koordinatorja prostovoljcev, ki je na Zavodu Voluntariat zadolžen za koordinacijo dolgoročnih (LTV) projektov. Najdete ga v naši pisarni, ali na naslovu placement@zavod-voluntariat.si*.

  • IZPOLNITE PRIJAVNICO

Izpolnite prijavnico za dolgoročne prostovoljske projekte in jo skupaj z motivacijskim pismom in življenjepisom pošljite na placement@zavod-voluntariat.si*. V prijavnici izrazite svoje želje glede na razpisane možnosti, torej koliko časa bi radi preživeli na prostovoljskem projektu in kdaj bi lahko začeli.

Pred izpolnjevanjem prijavnice lahko pošljete povpraševanje po projektu, ki vas zanima, na omenjeni naslov, da preverimo, ali je pozicija še na voljo. Tako si prihranite morebitni nepotreben trud.

  • DOGOVOR Z GOSTITELJSKO ORGANIZACIJO

Vašo prijavnico bomo posredovali gostiteljski organizaciji. Na podlagi želja, izraženih v prijavnici, bodo potekala dogovarjanja z gostiteljsko organizacijo. V kolikor bo potrebno, vas bomo povabili na pogovor v našo pisarno. Sestanek je namenjen identifikaciji pričakovanj in potreb tako prostovoljca/-ke kot pošiljajoče organizacije (Zavod Voluntariat) in gostiteljske organizacije.

  • POGODBA

Končno odločitev, ali boste sprejeti na izbrani projekt, sprejme gostiteljska organizacija. Sledi podpis pogodbe o dolgoročnem projektu, kjer so dolžnosti in pravice prostovoljca in gostiteljske organizacije jasno opredeljene  (ki jo mora kasneje podpisati tudi gostiteljska organizacija). Prostovoljec/-ka mora sam poskrbeti za potrebne potovalne dokumente in cepljenja. Po potrebi zagotovimo garantno pismo za urejanje vizuma.


KLUB PROSTOVOLJCEV

Klub prostovoljcev je poseben mrežni prostor, ustvarjen za tiste, ki svoj čas namenjajo izgradnji boljše lokalne in mednarodne skupnosti prostovoljcev iz vseh koncev sveta.

Naš cilj je, da jih podpremo pri njihovem osebnem razvoju, ustvarimo varen, prijazen prostor za pridobivanje novih kompetenc, pa tudi preprosto zabavo med podobno mislečimi.

Koordinirajo ga mednarodni prostovoljci, zato prinaša večkulturno razsežnost za izmenjavo mnenj, idej, komentarjev, pobud in odpira veliko razpravo o teh temah v okviru misije zavoda Voluntariat: spodbujanje enakosti, človekovih pravic, trajnostni razvoj, globalno izobraževanje, prostovoljne priložnosti, sodelovanje za razvoj.

Naša ekipa si prizadeva za zagotavljanje kakovostnih dejavnosti, med drugim: delavnice, pikniki, diskusijski krožki, debate, treningi, mrežni dogodki, oblikovani v skladu s potrebami domačinov, ki so že sodelovali ali želijo sodelovati v mednarodni prostovoljski službi. Skupaj z zavodom Voluntariat sodelujemo pri ozaveščanju o pomembnih temah sodobnega sveta in vlogi prostovoljcev pri pomoči najbolj ranljivim ciljnim skupinam: živalim, otrokom, beguncem, ljudem, ki so ogroženi zaradi socialne izključenosti, pa tudi okolja.

Z veseljem te bomo sprejeli med našimi člani na prihajajoči prireditvi.

Za tvoja vprašanja, ideje in predloge smo vedno odprti in nam pošljite sporočilo na: club.of.volunteers@gmail.com.

Če želite biti na tekočem z novimi aktivnostmi, se pridružite naši FB skupini (DisCoVer the World).


POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

KAKŠNE SO PRIJAVNINE, ROKI IN STROŠKI PROGRAMOV?
V KAKŠNEM PRIMERU DOBIM POPUST?

Popusti pri prijavninah na mednarodne tabore:  

  • Za vsak naslednji tabor v sezoni vam bo obračunan 20% popust na prijavnino;
  • 50 % za otroke do 14. leta v spremstvu staršev.
ZAKAJ MORAM PLAČATI STROŠKE NASTANITVE IN PREHRANE?

Mnoge izmed gostiteljskih organizacij v državah globalnega juga nimajo lastnih sredstev, s katerimi bi pokrile stroške prostovoljčevega/-inega bivanja med trajanjem projekta. Običajno se projekti odvijajo v okviru manjših lokalnih pobud, ki si v kontekstu globalnega partnerstva prizadevajo doseči nekatere spremembe in izboljšanja v svojem okolju, a ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi za preskrbo prostovoljca/-ke. Voluntariat prav tako ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za kritje prostovoljčevega/-inega prevoza in bivanja v gostiteljski državi, zato pa krije stroške njegovih priprav in mentorstva.

KAKO LAHKO ODPOVEM PRIJAVO IN KAJ SE ZGODI POTEM?

V primeru, da prostovoljec želi odjaviti udeležbo na PROJEKTU, mora to sporočiti v pisni obliki (e-mail)!

Voluntariat povrne celoten znesek (100%) prijavnine v primeru, da prostovoljec ni sprejet na želeni projekt ali je le-ta odpovedan.

Voluntariat povrne 75% celotnega zneska prijavnine v primeru, da prostovoljec predloži zdravniško opravičilo.

Voluntariat povrne 50% celotnega zneska prijavnine v primeru, da prostovoljec odpove udeležbo najmanj 21 dni pred začetkom projekta (gostujoča organizacija si mora namreč poiskati novega prostovoljca).

Voluntariat prijavnine ne povrne v primeru, da je bila odpoved prepozna.

Prijavnine se vračajo enkrat mesečno, zadnji delovni teden v mesecu.