Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

 1. Splošno

Za dodatne nasvete in informacije k opisom in podatkom, ki so na voljo v Zavod Voluntariat, na spletni strani www.zavod-voluntariat.si, spletni trgovini ali drugih dokumentacijah, ki se predajo kupcu, se ta lahko vedno obrne na Zavod Voluntariat. Zavod Voluntariat ne odgovarja za izgubo, škodo ali poškodbe, ki so lahko posledica neupoštevanja nasvetov, napotkov ali informacij. Pogoji poslovanja določajo splošne pogoje poslovanja.

1.1. Upravljalec

 • Zavod VOLUNTARIAT, Bežigrad 6, 1000 Ljubljana, Davčna številka: 31620795, Matična številka: 1483668000, Zastopnik: Katja Celin Yere.
 • AFROTERA, trgovina in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 9, 1000 Ljubljana, Davčna številka: SI 35887737, Matična številka: 8362190000, Zastopnik: Dramane Yere

sta lastnika in upravitelja spletne strani www.zavod-voluntariat.si

 1. Pravo

Pravice in dolžnosti v razmerju med kupcem in prodajalcem so urejene s Splošnimi in Posebnimi pogoji poslovanja ob upoštevanju vsakokratne veljavne zakonodaje Republike Slovenije. Morebitni nesporazumi se bodo reševali sproti, v kolikor pa to ne bo mogoče, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Posebni pogoji reševanja sporov veljajo za spletno stran.

 1. Pravice intelektualne lastnine

Podatki in nasveti, ki jih najdete na spletni strani www.zavod-voluntariat.si, so namenjeni vaši osebni rabi in jih je treba ustrezno smatrati, kot najboljšo strokovno prakso. Vsa slikovna, pisna, oblikovna vsebina na spletni strani, spletni trgovini, v katalogih, z vso postavitvijo ter programsko opremo, so lastnina Zavod Voluntariat, ki je zaščitena z avtorskimi pravicami, oz. je lastnina ljudi/subjektov, ki so Zavod Voluntariat dali dovoljenje za uporabo in je kot taka tudi zaščitena. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela navedene spletne strani ni dovoljeno mehansko ali elektronsko kopirati, vključno s fotokopiranjem ali s kakršnimikoli drugimi sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Zavod Voluntariat ali imetnika avtorskih pravic.

Zavod Voluntariat ne prevzema odgovornosti za vsebino katerihkoli drugih spletnih strani, do katerih najdete povezave na njeni spletni strani ali publikacijah.

Vsa imena, logotipi, slogani ali druge besedne zveze so lahko Zavod Voluntariat blagovna znamka ali blagovna znamka druge osebe ali podjetja. Vsaka nepooblaščena uporaba blagovne znamke je nezakonita. Kopiranje, reproduciranje, prenašanje, razdeljevanje, posredovanje, oblikovanje, izkoriščanje v komercialne namene, ustvarjanje izpeljanih del iz takšnega materiala ali vsebine ter pomoč tretji osebi ter napeljevanje tretje osebe k tem dejanjem je prepovedano. Če zaznate takšno ravnanje ali komercialno izkoriščanje, se strinjate, da boste Zavod Voluntariat o tem nemudoma obvestili.

S pošiljanjem materialov na Zavod Voluntariat spletno stran se strinjate, da Zavod Voluntariat in njegovim dajalcem licence ter zakonitim naslednikom podelite nepreklicno, neomejeno, brezplačno licenco za uporabo materialov tako na Zavod Voluntariat spletni strani kot tudi na kakršenkoli drug način. Licenca se nanaša tudi na kopiranje, razdeljevanje, oglaševanje in drugačno širjenje materiala, njegovo prilagajanje ter urejanje.

 1. Veljavnost pogojev poslovanja

Če Zavod Voluntariat ali kupec ne bi uspel uveljaviti pravic iz teh pogojev poslovanja, to kupcu ali Zavod Voluntariat ne preprečuje uveljavljanja drugih pravic ali pravic iste vrste po drugih predpisih.

V kolikor bi sodišče ali pristojni urad ugotovil, da je kateri del teh pogojev poslovanja neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, se ta del izloči iz pogojev poslovanja, vendar to ne vpliva na izvršljivost ostalih pogojev in na njihovo veljavnost, zakonitost ali izvršljivost.

Kot podjetje, se zavežete, da boste Zavod Voluntariat nemudoma obvestili in zaščitili pred vsemi zahtevami, odgovornostjo, škodo, stroški, izdatki, vključno s sodnimi stroški, ki bi lahko izhajali iz kršitve teh pogojev poslovanja z vaše strani, ali drugimi obveznostmi, ki bi lahko izhajale iz vaše uporabe Zavod Voluntariat spletne strani.

 1. Izjava o garanciji za podatke, objavljene na spletne strani

Zavod Voluntariat ne daje nobenih jamstev v zvezi s tolmačenjem podatkov in vsebin, ki so objavljene na njeni spletni strani in spletni trgovini, s strani tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki lahko nastanejo pri pripravi podatkov in vsebin za spletno stran in spletno trgovino.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Obiskovalci Zavod Voluntariat spletne strani uporabljajo spletno stran, njene podstrani, vsebine in aplikacije izključno na lastno odgovornost. Zavod Voluntariat ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe podatkov s te strani oz. spletne trgovine. Registracija oz. vpisovanje osebnih podatkov v spletni trgovini je nujna za pravilno izvajanje storitev. Zavod Voluntariat varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, spletne trgovine, potencialne naročnike in naročnike storitvenih dejavnosti, ki mu jih ti posredujejo, pri njeni uporabi (npr. obdelava naročil, korespondenca s strankami pri povpraševanju in pripravi ponudb). Osebni podatki se obdelujejo izključno za namene, za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja. Zavod Voluntariat ravna z osebnimi podatki v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in se zavezuje, da ne bo posredoval ali kako drugače trgoval z osebnimi podatki. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega in oglasnega gradiva, ponudb, računov in drugo potrebno komunikacijo, v kolikor ima Zavod Voluntariat za to strankino soglasje. Stranka ima pravico, da prepove uporabo podatkov, tako da to pisno sporoči na po pošti na naslov Zavod Voluntariat, Bežigrad 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Splošni pogoji varovanja osebnih podatkov so objavljeni tukaj.

 1. Veljavnost

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.1. 2022.

Piškotki

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran, kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku.

Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema, če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni preden se piškotek naloži na vaš računalnik lahko to določite v nastavitvah brskalnika.

Piškotki so namenjeni boljšemu delovanju spletnih aplikacij in tako se v piškotke lahko beležijo vaše nastavitve, preference, informacije o prijavi uporabnika in drugo.

Piškotki so tako potrebni za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri zbiranju statistik o obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika in drugo. S pomočjo piškotkov vam morebitni oglaševalski partnerji lahko servirajo relevantne oglase.

Glede zakonskih omejitev in določilih hranjenja piškotkov na uporabnikovih brskalnikih si lahko pogledate tukaj.

Nekateri piškotki so tako nujno potrebni za samo delovanje spletne strani, medtem, ko se ostali shranijo le, če se tem strinjate. V splošnih pogojih so napisana tudi navodila, kako lahko posamezne piškotke odstranite s tem, da sledite povezavam navedenih v pogojih.

V primeru da imate na vašem brskalniku že hranjene piškotke bodo po zavrnitvi ti piškotki ostali, vendar se ne bodo shranjevali novi piškotki. Po preteku časa veljavnosti piškotka bodo le ti tudi odstranjeni.

Večina brskalnikov ima že samodejno nastavljeno samodejno sprejemanje piškotkov. Seveda že večina brskalnikov omogoča, da si lahko uporabnik sam nastavi način shranjevanja piškotkov. S tem , ko onemogočite piškotke spletna stran ne bo delovala pravilno oziroma bodo njene funkcioanlnosti onemogočene.

Navodila za omogočanje nastavitev lahko najdete tukaj:

 • Piškotki Google Analytics

  Google je zavezan zagotavljanju varnosti in zaščiti informacij, ki jih hrani v svojih računalniških sistemih, zato je v celotni organizaciji uvedena strategija večplastne zaščite.

  V priporočilih za programsko opremo in priporočilih za zasebnost storitve Google Analytics je povzeto, kako skrbimo za zaščito vaših podatkov.

  Pogoje uporabe si lahko preberete tukaj.

  Za preprečitev nalaganja piškotkov Google Analytics si lahko prenesete dodatek za brskalnik: Vtičnik za preprečevanje nalaganja Google Analytics piškotkov

Posodobite vaše trenutne nastavitve piškotkov tako, da označite katere piškotke dovoljujete na tem spletnem mestu.