Pretekli projekti

Projekt: Medkulturna mreža mladih
Trajanje: 2016-2018
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: /
Opis projekta:

Koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mednarodnega prostovoljnega dela je osnovni program naše organizacije. Mladim, ki bivajo in se šolajo v Ljubljani omogočamo udejstvovanje na številčnih projektih po celem svetu, hkrati pa zainteresirane mlade iz vsega sveta sprejemamo na projekte v Sloveniji. Izmenjava prostovoljcev tako poteka dvosmerno, saj Voluntariat tako hkrati nastopa kot pošiljajoča in gostiteljska organizacija. S sodelovanjem v projektih mednarodnega prostovoljnega dela mladi spoznavajo nova okolja in kulture, navezujejo stike z vrstniki po svetu, učijo se tujih jezikov in se seznanjajo s problematiko v različnih družbenih okoljih ter hkrati te izkušnje in tudi aktivnosti prenašajo v lokalno okolje. Praktične izkušnje jih spodbujajo k sprejemanju drugačnosti, k medkulturnemu dialogu, solidarnosti do drugih, prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije in nenasilni komunikaciji. Poleg tega se prostovoljci z udeležbo na mednarodnih projektih učijo samoiniciativnosti, družbeno angažiranega delovanja in spoznavanja vrednot, ki jih prinaša prostovoljno delo. Svoje izkušnje prenašajo v lokalno okolje in s tem krepijo civilno – družbene iniciative. Eden glavnih ciljev programa pa je tudi mlade spodbujati k samostojni organizaciji raznih mednarodnih dogodkov in sodelovanje pri procesu promocije prostovoljstva in usposabljanja za prostovoljno delo. Velik del programa je posvečen tudi vključevanju mladih z manj priložnostmi ter povezovanju z drugimi organizacijami in akterji.

Cilji:
  • koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mednarodnega udejstvovanja mladih iz Ljubljane v Sloveniji, Evropi in v svetu;
  • oblikovanje strategije za učinkovito promocijo programov za vključevanje mladih v programe mednarodnega prostovoljnega dela;
  • informiranje mladih o možnostih udejstvovanja v mednarodnih mladinskih projektih;
  • vključevanje čim večjega števila mladih z manj priložnostmi v programe mednarodnega prostovoljnega dela;
  • podpora, izobraževanje in usposabljanje ter
  • mentorstvo prostovoljcem, ki kažejo pripravljenost lastnega angažiranja za aktivno udejstvovanje v naših programih;
  • koordinacija in promocija projektov srednjeročnega in dolgoročnega mednarodnega prostovoljnega dela;
  • vzdrževanje družbene angažiranosti prostovoljcev po opravljenem prostovoljnem in prenos izkušenj na lokalno okolje, različne akterje in druge nevladne organizacije iz regije
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Project: Cultural Diversity as a Learning Tool in Youth Work
Duration: 2017 – 2019
Financier: Erasmus+
Project leader: Communitiy Action Dacorum
Partners: Asociacion Cultural Integra – SpainCommunity Action Dacorum – UK

 

Pozitiva Doma – Latvia

Vicolocorto – Italy

Project description: Cultural Diversity as a Learning Tool in Youth Work is a 2 years strategic partnership project which starts in January 2017. The project is funded under Erasmus+ and involves 5 organisations from 5 different EU countries.  The project intends to develop community cohesion by insuring diversity for young people through culture and informed opinion.The project strongly focuses on shared skills, knowledge and methods engaging new people in learning more about cultures from across the globe. During the project young people will be able to engage with the cultures of partner countries by using the platform. The project has been designed to enable each partner to showcase their work and that of other local stakeholders in ensuring that young people engage in informal learning as a tool to achieve appreciation and acceptance of cultural diversity. Within the five countries in the project, there are similarities of approach, but equally there are different demographics, unique features, styles and applications.

 

Click Here for More Information

Objectives:
 1. Inclusive education, training and youth
 2. Promoting empowerment, open to cross-sectorial cooperation, and active citizenship of young people
 3. Promoting high-quality of youth work
Results:  To be announced
Contact person: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.siMusarat Inayat, musarat1@communityactiondacorum.org.uk or +44 1442 253935
Projekt: Povezovalni, Sodelujoči, Strokovni, Slišani!
Trajanje: 1.10.2018 – 31.12.2019
Financer: Ministrstvo za javno upravo
Nosilec projekta: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Partnerji: Zavod Voluntariat, Zavod Nefiks, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto
Opis projekta: Namen projekta je okrepiti komuniciranje dela nevladnih organizacij za prepoznavanje pomena njihovega dela za odgovorni družbeni razvoj Slovenije. Partnerstvo je sestavljeno iz uveljavljenih nevladnih organizacij, ki strokovno pokrivajo različna področja, stališče vseh pa je vzgoja za solidarnost, zagovorništvo ranljivih skupin, delo za skupnost, aktivacija ljudi/prostovoljcev ter usmerjenost k sodelovanju in povezovanju z drugimi NVO in drugimi sektorji. Zaradi omejenega in nezadostnega financiranja strateško komuniciranje kakovostnega dela, ki ga opravljamo organizacije, povezane v partnerstvo, ne pride na prioritetno mesto, je pa za uveljavitev in trajnost organizacij ključnega pomena. Osnovna naloga novih zaposlitev je identifikacija skupnih tem, priprava plana strateškega komuniciranja, oblikovanje in izbira vsebin ter njihovo izvajanje. Strateško komuniciranje bo namenjeno uveljavitvi strokovnosti posameznega partnerja na področjih, na katerih je aktiven, kar bo pozitivno vplivalo tako na oblikovalce politik in odločevalce, kot tudi na gospodarski sektor.
Cilji:
 • jasne povezave med lokalnim – nacionalnim in mednarodnim prostovoljstvom ter jasne strokovne informacije
 • večja prepoznavnost dela 5 partnerskih organizacij in nevladnega sektorja
 • večja prepoznavnost pomena s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc in orodij za beleženje le-teh
 • prepoznan pomen zagovorništva nevladnih organizacij
 • trajnostno naravnano prostovoljstvo
 • dvig kakovosti družbenega življenja prebivalcev, saj prostovoljstvo krepi socialno dimenzijo delovanja
 • vzgoja za solidarnost otrok in mladih
 • kakovostna podpora prostovoljcem
 • okrepljene nevladne organizacije v širši javnosti prepoznane kot povezovalne, sodelujoče, strokovne in slišane
 • bolj stabilne nevladne organizacije, manj odvisne samo od javnih virov financiranja
Rezultati:  Objavljeni naknadno
Kontaktna oseba: Jasna Rajnar Petrović, jasna.rajnar-petrovic@filantropija.org Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Projekt: NoNaVe – model
Trajanje: 2018
Financer: Mestna občina Ljubljana
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: Zadruga Buna
Opis projekta:

Glavna težava mladih je vstop na trg dela zaradi pomanjkanja izkušenj. Zato smo razvili model, s katerim bomo mladim ponudili dodatna znanja ter konkretne izkušnje, s katerimi boste bolje opremljeni stopili na trg dela.

Model smo razdelili na tri sklope; prvi bo namenjen pridobivanju znanja o pripravi poslovnega načrta ter pomoč pri zasnovi skupnega poslovnega modela, drugi bo namenjen poglobljeni predstavitvi tematik in metod globalnega učenja, tretji pa skupinski raziskavi trga in analizi pridobljenih informacij z namenom preverjanja zastavljenih poslovnih modelov ter iskanje novih priložnosti za zaposlitev ali samozaposlitev.

Model izobraževanja NoNaVe je namenjen predvsem mladim, do dopolnjenega 30. leta starosti.

Cilji: V okviru modula bomo povezali znanja, ki jih pri svojem delu uporabljajo podjetniki, ter znanja o etičnem načinu delovanja. Pridobljena kombinacija znanj bo zagotovo konkurenčna prednost v projekt vključenih mladih na trgu dela. 
Rezultati:  Objavljeni ob zaključku
Kontaktna oseba: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Projekt: Sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2017 in 2018
Trajanje: 2017-2018
Financer: URSM
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta:

Namen programa, ki ga je Zavod Voluntariat izoblikoval za leto 2016, je razvoj in promocija medkulturnega učenja, spodbujanje strpnosti in solidarnosti skozi mednarodno prostovoljno delo. Prizadevamo si, da mladi delujejo kot odgovorni, aktivni in globalni državljani znotraj svojih lokalnih skupnosti.

Cilji: Zasnovani program vsebuje 4 glavne cilje:

 

  1. Razvoj, koordinacija in izvajanje neformalnih izobraževalnih aktivnosti tako na mednarodnem kot lokalnem nivoju;
  2. Promocija organizacije in pomena mednarodnega prostovoljnega dela kot pomembne vrednote in orodja za krepitev kompetenc, aktivno državljanstvo in socio-ekonomsko vključevanje v različne sfere družbenega življenja;
  3. Povezovanje in mreženje na globalni, evropski in nacionalni ravni ter razvoj novih praks na področju mednarodnega prostovoljstva, neformalnega učenja in mladinskega dela ter izvajanje praks zagovorništva;
  4. Evalvacija programov in dela za nadaljnji razvoj in trajnost programa.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt:

Youth Employability via Volunteering 

Trajanje: December 2016 – October 2018
Financer: European Commission
Nosilec projekta: INEX-SDA
Partnerji:

Solidarités Jeunesses – France

VOLUNTARIAT ZAVOD ZA MEDNARODNO PROSTOVOLJNO DELO LJUBLJANA – Slovenia

INEX-SDA – Czech Republic

Opis projekta: The project is focused on increasing employability of young people by raising acknowledgement of competences gained through volunteering. Through an innovative tool, web interactive application usable on PC and mobiles and attractive for young generation, youth will be able to track and understand well their skills gained through volunteering and present them on the labour market. Involvement of labour market representatives, labour offices and employers in the upgrade of the application, will increase the tool’s acceptance.
Cilji: – Describe status quo of recognition of competences developed in volunteering / non-formal learning by the labour offices and employers- Develop capacities of NGOs/youth workers to work with volunteering focused on competence development

 

– Capacitate and equip youth to be able to present their competence development through volunteering for labour market

Rezultati:  
Kontaktna oseba: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si
Projekt: Craft your own success
Trajanje: 2016
Financer: Evropska unija (Erasmus+)
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: Citta di Torino (Italija), Utilapu Nemzetkozi Epitotabor Halozat (Madžarska), STEP – Society for territorial progress (Slovaška)
Opis projekta: Z mladinsko izmenjavo Craft your own success želimo mlade z manj priložnostmi ozavestiti o pomenu tradicije, obrtništva in koncepta samozadostnosti za mlado populacijo v sodobnem svetu in okrepiti razumevanje mladih, da ukvarjanje s takšnimi dejavnostmi omogoča razvijanje veščin, ki jih zahteva trg dela in prinaša nove priložnosti za samostojno poslovno pot. Pridobili bodo osnovna podjetniška znanja ter okrepili kritično mišljenje o potrošniški družbi in bili spodbujeni k bolj trajnostno naravnanem načinu življenja.
Cilji: – Ozavestiti udeležence o pomenu tradicije, obrtništva in koncepta samozadostnosti za mlado populacijo v sodobnem svetu in okrepiti razumevanje mladih, da ukvarjanje s takšnimi dejavnostmi omogoča razvijanje veščin, ki jih zahteva trg dela in prinaša nove priložnosti za samostojno karierno pot.
– Mladim podati osnovna podjetniška znanja in s tem spodbuditi samoiniciativnost in samostojnost mladih ter okrepiti njihovo razumevanje pomena vztrajnega dela za doseganje uspeha.
– Okrepiti kritično razmišljanje mladih o potrošniški družbi in jih spodbuditi k bolj trajnostno naravnanem načinu življenja ter jih seznaniti z različnimi praktičnimi projekti »naredi sam«.
– Spodbuditi medkulturni dialog, razumevanje in solidarnost ter mlade spoznati z vrednostjo skupinskega vključevanja in sodelovanja ter dela v mednarodni skupini.
– Mladim z manj priložnostmi ponuditi varno okolje za izražanje lastnega mnenja, pridobivanje samozaupanja in osebno rast.
– Razširiti znanje o programu Erasmus + in njegovih pozitivnih učinkih med udeleženci in lokalnim prebivalstvom.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Upgrade Yourself
Trajanje: 1.1.2015 – 31.12.2016
Financer: Czech Developmental Agency  v okviru programa ERASMUS+
Nosilec projekta: Volunteer´s Club in the Czech Republic
Partnerji: Zavod Voluntariat
Opis projekta: The project Upgrade Yourself is a reaction to the high unemployment among the university graduates.
The project consists of the following parts:
Joint educational events for volunteer mentors from the Czech Republic and Slovenia represented by the project partner, organisation Zavod Voluntariat.
Development of ICT Learning Journal: a mobile app which scores the competencies of the individual volunteers. In the first year of the project, the app will be developed and piloted. In the second year a final version will be created and consequently shared with other organisations working with youth.
International training for trainers and International round table for youth workers in November 2016 summing up and contributing to the dissemination of all the relevant project outcomes.
Cilji: International project “Upgrade Yourself” aims to create first mobile app of all times on basis of learning journal offering volunteers the opportunity to track their own personal growth. In addition, it aims to support organisations working with youth and volunteers in particular.
Rezultati: – The genesis of manual for longterm work with volunteers- The opportunity for volunteers to track their own personal growth
Kontaktna oseba:

Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si

Projekt: We feel Slovenia and India
Trajanje: 1.3. 2014 – 30.1. 2016
Financer: Youth in Action EACEA
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: Enabling and Training Adolescents for Successful & Happy Adult
Opis projekta: Project “We feel Slovenia and India; international volunteering for active global citizenship” will enable 10 EVS volunteers from India and Slovenia to become active global citizens. Volunteers will help facilitate active citizenship, social inclusion and global education workshops for youth in slum areas of New Delhi and in social inclusion projects in Slovenia.One of the aims of the project will be facilitation of non-formal education, social inclusion, active and global citizenship and global education workshops by the EVS volunteers. The project will include EVS volunteers who come from disadvantaged background, facing economical, social and cultural obstacles. Through this project they will get an opportunity to develop their competencies and self-esteem, social sensibility, a sense of global connection and solidarity, by working together with local youth and other volunteers, thus motivating them to continue with their work as active global citizens upon their return home.
Cilji: Volunteers will:- develop and run activities offering improved education (language classes) for children with fewer opportunities in the slum areas of New Delhi;- participate in the Club of Volunteers activities(Slovenia) and in activities of Youth centers in New Delhi;- help in facilitation of active citizenship and social inclusion workshops for youth;- write blogs and prepare newsletter material for both hosting organisations;- present their own culture- establish partnerships with other NGO’s in Slovenia and India that will support and promote programmes activities and attract more attention of the policy makers.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Challenging the Crisis
Trajanje: 2013 – 2016
Financer: Europe Aid
Nosilec projekta: Irish Development Education Association (Irska)
Partnerji: IMVF (Portugalska), Economistas son Fronteras (Španija), Sloga (Slovenija), Fair Trade Hellas (Grčija), Fondazione Culturale Responsabilità Etica (Italija), Solidarieta e cooperazione cipsi (Italija)
Zunanji izvajalec: Zavod Voluntariat (Slovenija)
Opis projekta: ‘Challenging the Crisis – Promoting Global Justice and Citizens’ Engagement in a Time of Uncertainty’, je 3-letni razvojno-izobraževalni projekt, ki poteka od leta 2013 do 2016 po šestih državah EU, s finančno podporo iz Evropske unije. Namen projekta je usposobiti mlade iz zadolženih držav v Evropi (Slovenija, Irska, Grčija, Italija, Španija in Portugalska), da postanejo aktivni zagovorniki socialne pravičnosti ter delujejo skupaj in prepoznajo in premagajo težave, s katerimi se srečujejo zaradi gospodarske krize.
Cilji: Glavni cilj projekta je angažirati mlade odrasle iz najbolj zadolženih držav EU, da razumejo medsebojne soodvisnosti lokalne in globalne neenakosti in jim omogočiti, da postanejo aktivni zagovorniki globalnih vprašanj.
Rezultati: Mladi iz držav EU, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, se zavedajo svoje vloge pri ustvarjanju prihodnosti EU, se aktivno angažirajo in izvajajo kampanjo na tematiko, katero so izbrali pri skupnem sodelovanju – Socialna in solidarna ekonomija.
Kontaktna oseba:

Patricija Virtič, patricija.virtic@sloga-platform.org

Martina Džačková, programi@zavod-voluntariat.si

Projekt: Enhancing Quality Support and Culture of Participation in International Volunteering
Trajanje: 2015
Financer: U.S. Embassy Ljubljana
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta: V okviru projekta razvijamo tri orodja za podoro prostovoljcem, ki odhajajo v tujino na prostovoljno delo. Z orodji želimo povečati kvaliteto in trajnost mednarodne prostovoljne izkušnje v vseh fazah projekta, kot tudi za dolgoročno sodelovanje s prostovoljci.
Cilji: Cilji  projekta so  opolnomočenje vloge prostovoljcev kot aktivnih in odgovornih udeležencev mednarodnih prostovoljnih projektov. Spodbuti jih želimo tudi k aktivnemu državljanstvu; informianje in seznanjanje potencialnih prostovooljcev, na sistematičen in inovativen način, o mednarodnem prostovoljstvu; želimo prispevati k večemu ozaveščanju o mednarodnem prostovoljstvu kot pomembni metodi za ustvarjanje družbenih sprememb; spodbuditi in povečati mreženje med  prostovoljci, pošiljajočimi in gostujočimi organizacijami ter z nevladnimi organizacijami na splošno; povečati prepoznavnost mednarodnega prostovoljstva kot metode neformalnega in vseživljenskega učenja posameznikov.
Rezultati:  V okviru projekta bo nastal kviz “International volunteering”, s katerim bodo prostovoljci na igriv način spoznali svojo motivacijo in ugotovili katera vrsta prostovoljstva je za njih najbolj primerna.Najbomembnejši rezultat pa bo izobraževalna brošura “Volunteer Guide”, ki bo spremljal mednarodne prostovoljce od začetka do konca procesa.
Kontaktna oseba: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2015
Trajanje: 2015
Financer: URSM
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta: Namen programa, ki ga je Zavod Voluntariat izoblikoval za leto 2014, je razvoj in promocija medkulturnega učenja, spodbujanje strpnosti in solidarnosti skozi mednarodno prostovoljno delo. Prizadevamo si, da mladi delujejo kot odgovorni, aktivni in globalni državljani znotraj svojih lokalnih skupnosti.
Cilji: Zasnovani program vsebuje 4 glavne cilje: 

 

 1. Razvoj, koordinacija in izvajanje neformalnih izobraževalnih aktivnosti tako na mednarodnem kot lokalnem nivoju;
 2. Promocija organizacije in pomena mednarodnega prostovoljnega dela kot pomembne vrednote in orodja za krepitev kompetenc, aktivno državljanstvo in socio-ekonomsko vključevanje v različne sfere družbenega življenja;
 3. Povezovanje in mreženje na globalni, evropski in nacionalni ravni ter razvoj novih praks na področju mednarodnega prostovoljstva, neformalnega učenja in mladinskega dela ter izvajanje praks zagovorništva;
 4. Evalvacija programov in dela za nadaljnji razvoj in trajnost programa.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Maruša Samobor Gerl, placement@zavod-voluntariat.si*
Drugo: /
Projekt: Multitasker
Trajanje: 01.05.2014 – 30.04.2015
Financer: Erasmus+, Movit
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  
Opis projekta: Projekt “Multitasker” smo zasnovali zaradi potrebe maldih po pridobivanju praktičnih izkušenj za iskanje prve zaposlitve ter želje mladih za delov nevladnem sektorju.
Cilji: Cilji projekta je bil usposobiti 21 mladih za delo v NVO, okrepiti njihove kompetence in jih spodbuditi k razvoju lastnih pobud za povečanje možnosti zaposlitve v sektorju in izven. Prav tako smo s projektom okrepili sodelovanje z partnerskimi NVO in njihovo prakso mentorstva.
Aktivnosti: Projekt je bil sestavljen iz dveh aktivnosti. Prva aktivnost: 5-dnevno usposabljanje za 21 mladih iz 7 držav, kjer so se izobrazili o področjih s katerimi se vsakodnevno srečujejo zaposleni v NVO: projektno načrtovanje, vodenje, timsko delo, delo v mednarodnem okolju, PR in marketing. V drugem delu porjekta se je 10 izbranih maldih udeležencev udeležilo 30-dnevnega mentoriranega praktičnega uposabljanja v eni izmed partnerskih organizacij. 

 

Projekt je bil s strani Nacionalne agencije prepoznan kot primer dobre prakse na področju spodbujanja zaposlitvenih možnosti in kompetenc v letu 2014.

Kontaktna oseba: Blanka Rihter,  info@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Intercultural dialogue – Jordan and Slovenia
Trajanje:  1.8.2014-31.12.2015
Financer: MOVIT v okviru programa ERASMUS+
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: East & West Center for Human Resources Development
Opis projekta: During this one and a half year EVS project, bilateral project between Zavod Voluntariat from Slovenia and “East & West Center for Human recources Development” (WE Center) from Jordan, five EVS placements will be carried out. Jordan will host four volunteers from Slovenia while Zavod Voluntariat will host one volunteers from Jordan.  Each volunteer will be placed in hosting organization for a period of 6 months. 

 

The main tasks of the volunteers in Jordan will be to teach English for children in Palestinian refugee camp and develop new activities. Volunteers in Slovenia will participate in Club for volunteers’ activities, also with an aim of promotion of intercultural dialogue, Jordanian / Arab culture, lead workshops on various global education topics, and develop own initiatives and connections between interested Slovene and Jordanian organizations.

Cilji: * To encourage intercultural dialogue between youth from Europe and Middle East; 

 

* To develop cooperation between organizations from Middle East and Europe;

* To enhance youth mobility by providing European Voluntary Service in another country;

* To develop youth and children soft skills.

Rezultati: It is expected that the biggest impact from project will be on volunteers themelves. They will gain not only new knowledge and new skills, but also will have significant experience in living abroad, getting to know new people and changing their understanding of different cultures. It is expected that these volunteers after EVS will be more active in social and political life in their countries and will see themselves as active members of society.  As such, they will be able to become more active in their local communities, transfer their knowledge to other working environments and develop own initiatives.
Konktaktna oseba: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Volunteers for volunteers 4: The final year
Trajanje: 1.1. 2014 – 6.1. 2015
Financer: Youth in Action; Movit
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: SCI Italy (SCI), Volonterski centar Zagreb (VCZ)
Opis projekta: The project will take place in Ljubljana, Slovenia, and will last for 12 months. Two EVS volunteers, from Croatia and Italy will join the staff of Zavod Voluntariat to perform different activities and events within the organization’s general programme.EVS Volunteers will help with the organization of Voluntariat’s promotional activities, help prepare and conduct workshops and trainings for volunteers and will be involved in developing and organizing social and other activities for Voluntariat’s »Club of volunteers«, which serves as a meeting point for volunteers past and present and offers them a place for constructive and active participation and exchange of ideas. EVS volunteers, together with the help of local volunteers, will also participate in the social kitchen project, Festival of Migrant Film and street theatre project.EVS volunteers will be encouraged to develop new ideas and take their own approach at organizing activities within the general frame of activities of the Club of volunteers and to, with the help of staff, undertake the implementation of their own ideas and activities.
Cilji:  
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Troha Andrej, placement@zavod-voluntariat.si*
Drugo:  
Projekt: Medkulturna mreža mladih
Trajanje: 2013-2015
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: /
Opis projekta: Koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mednarodnega prostovoljnega dela je osnovni program naše organizacije. Mladim, ki bivajo in se šolajo v Ljubljani omogočamo udejstvovanje na številčnih projektih po celem svetu, hkrati pa zainteresirane mlade iz vsega sveta sprejemamo na projekte v Sloveniji. Izmenjava prostovoljcev tako poteka dvosmerno, saj Voluntariat tako hkrati nastopa kot pošiljajoča in gostiteljska organizacija. S sodelovanjem v projektih mednarodnega prostovoljnega dela mladi spoznavajo nova okolja in kulture, navezujejo stike z vrstniki po svetu, učijo se tujih jezikov in se seznanjajo s problematiko v različnih družbenih okoljih ter hkrati te izkušnje in tudi aktivnosti prenašajo v lokalno okolje. Praktične izkušnje jih spodbujajo k sprejemanju drugačnosti, k medkulturnemu dialogu, solidarnosti do drugih, prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije in nenasilni komunikaciji. Poleg tega se prostovoljci z udeležbo na mednarodnih projektih učijo samoiniciativnosti, družbeno angažiranega delovanja in spoznavanja vrednot, ki jih prinaša prostovoljno delo. Svoje izkušnje prenašajo v lokalno okolje in s tem krepijo civilno – družbene iniciative. Eden glavnih ciljev programa pa je tudi mlade spodbujati k samostojni organizaciji raznih mednarodnih dogodkov in sodelovanje pri procesu promocije prostovoljstva in usposabljanja za prostovoljno delo. Velik del programa je posvečen tudi vključevanju mladih z manj priložnostmi ter povezovanju z drugimi organizacijami in akterji.
Cilji:
 • koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mednarodnega udejstvovanja mladih iz Ljubljane v Sloveniji, Evropi in v svetu;
 • oblikovanje strategije za učinkovito promocijo programov za vključevanje mladih v programe mednarodnega prostovoljnega dela;
 • informiranje mladih o možnostih udejstvovanja v mednarodnih mladinskih projektih;
 • vključevanje čim večjega števila mladih z manj priložnostmi v programe mednarodnega prostovoljnega dela;
 • podpora, izobraževanje in usposabljanje ter
 • mentorstvo prostovoljcem, ki kažejo pripravljenost lastnega angažiranja za aktivno udejstvovanje v naših programih;
 • koordinacija in promocija projektov srednjeročnega in dolgoročnega mednarodnega prostovoljnega dela;
 • vzdrževanje družbene angažiranosti prostovoljcev po opravljenem prostovoljnem in prenos izkušenj na lokalno okolje, različne akterje in druge nevladne organizacije iz regije
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Maruša Samobor Gerl, placement@zavod-voluntariat.si*
Drugo: /
Projekt: Skuhna –  Svetovna kuhinja po slovensko
Trajanje:  1.10.2012  – 1.8.2015
Financer: Evropska unija; Evropski socialni sklad (Naložba v vašo prihodnost)
Nosilec projekta: Zavod Global
Partnerji: Zavod Voluntariat
Opis projekta: SKUHNA, svetovna kuhinja po slovensko, je socialno podjetniški projekt, ki sta ga razvila Zavod Global in Zavod Voluntariat skupaj z migranti in migrantkami, živečimi v Sloveniji. V okviru Skuhne izvajamo raznolike dejavnosti, povezane s pripravljanjem in okušanjem hrane, katerih glavni namen je povezovanje migrantov  s tukajšnjim prebivalstvom. Skuhnina ponudba dejavnosti, ki jih vodijo migranti in migrantke sami, obsega: kulinarične medkulturne delavnice, kulinarične medkulturne tabore in catering s kulturnim programom. Tekom razvoja projekta bomo začeli pripravljati tudi televizijsko oddajo, v kateri bodo vključeni pripravljali svoje jedi in predstavljali dežele, iz katerih prihajajo.
Cilji: Cilj je vzpostavitev socialnega podjetja, ki bo zaposloval migrante iz držav globalnega juga, ki živijo v Sloveniji in predstavljajo ranljivo skupino.
Rezultati:
 • Izvedeno usposabljanje za 5 migrantov in zaposlenih 6 migrantov;
 • vzpostavitev redne podjetniške dejavnosti (kuharske delavnice, catering ponudba, strežba v kuhinji Skuhne);
 • mentorstvo in koordinacija mladih prostovoljcev (25 – 30 aktivnih ves čas)
 • Odprtje restavracije, ki deluje 5 dni v tednu med 9. in 23. uro
Konktaktna oseba: Tjaša I. Kyovsky, skuhna@skuhna.si
Drugo: http://www.skuhna.si/, https://www.facebook.com/Skuhna?ref=hl
Projekt: NVO inkubator
Trajanje: 1.1.2014 – 31.12.2014
Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Evropski socialni sklad
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: /
Opis projekta: S projektom želimo mladim pomagati do prve zaposlitve, jih opolnomočiti in z intenzivnim izobraževanjem okrepili njihove kompetence do te mere, da bodo sposobni prevzemati tudi odgovorne naloge v nevladnih organizacijah. Projekt NVO inkubator bo »proizvedel« 20 usposobljenih mladih, ki bodo veliko lažje prišli do funkcij projektnih asistentov in sodelavcev v raznih NVO-jih, znali bodo tudi oblikovati in prijavljati svoje projektne predloge, s čimer si v NVO sektorju nekako vzdržujemo in ustvarjamo delovna mesta. Na projektu bomo zaposlili eno mlado osebo, ki bo deležna najbolj intenzivnega usposabljanja, saj bo v praksi morala sodelovati v vseh fazah projekta. Da bo projekt uspešno izpeljan in da bodo rezultati doseženi bomo v proces vključili tudi druge mladinske NVO v regiji in s tem obogatili program izobraževanja, hkrati pa dodatno gradili na mreženju, tako med organizacijami, kot med mladimi, ki se bodo potencialno lahko zaposlili v teh organizacijah, ali vsaj z njimi projektno sodelovali.
Cilji: 1.Usposobiti 20 mladih za delo v NVO, okrepiti njihove kompetence in jih spodbuditi k razvoju lastnih pobud za povečanje možnosti zaposlitve v sektorju in izven. 2. Okrepiti sodelovanje s sorodnimi NVO-ji (mreženje), jih spodbuditi k vključevanju mladih v delovni proces in usmerjanje mladih z dobrim mentorstvom.
Rezultati: S projektom bomo usposobili mlade, ki bodo sposobni prevzemati odgovorne in vodstvene funkcije v mladinskih NVO. Rezultat je v decembru 2014 imeti 20 usposobljenih mladih, ki bodo že začeli graditi svojo kariero v nevladnem (mladinskem) sektorju, ki bodo že imeli pripravljene lastne projektne predloge (razvite tekom usposabljanja s pomočjo predstavnikov NVO, kjer naj bi projekte tudi realizirali) in imeli realno možnost za nadaljnjo sodelovanje v sektorju kot plačani sodelavci. Oseba, ki bo na projektu zaposlena, pa bo imela realno možnost podaljšanja pogodbe za delovno razmerje. Ključni rezultat pa je pomladitev kadra v mladinskih NVO organizacijah.
Kontaktna oseba: Sara Turk programi@zavod-voluntariat.siBlanka Rihter info@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Klub prostovoljcev
Trajanje: 2014
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: /
Opis projekta: Klub prostovoljcev v Zavodu Voluntariat predstavlja prostor, kjer lahko mladi v lokalni skupnosti sodelujejo ter izvajajo aktivnosti (delavnice, okrogle mize, predstavitve mednarodnih programov, promocija vrednot organizacije, itd.), ki sodijo v širok spekter delovanja organizacije Voluntariat; prostovoljstvo, sonaravni razvoj, mirovništvo, boj proti diskriminaciji, krepitev aktivne participacije mladih, vključevanje mladih z manj priložnostmi, itd. Prostovoljcem nudimo prostor, strokovno podporo ter motivacijo za izvedbo njihovih lastnih idej ter projektov. Lokalni prostovoljci tako pomagajo pri koordinaciji ter vodenju Kluba prostovoljcev ter s svojimi idejami širijo spekter delovanja kluba ter mu dodajo lokalno dimenzijo. Znotraj Kluba prostovoljcev so izoblikovane specializirane delovne skupine, ki skrbijo za določeno vsebinsko področje: Skupina za globalno učenje in sonaravni razvoj – združuje mlade, ki se želijo udejstvovati na področju globalnega učenja, kamor spadajo teme kot so človekove pravice, globalno državljanstvo, razvojno sodelovanje, vprašanje migracij in trajnostnega razvoja; Skupina ART – delovna skupina, v kateri mladi gojijo svoje interese, ki se nahajajo na presečišču med človekoljubjem, družbeno angažiranostjo ter kulturo in umetnostjo; Skupina Aktivni mladi – delovna skupina, ki mladim z manj priložnostmi omogoča, da zvišujejo svojo zaposljivost z udeležbo v programih neformalnega izobraževanja ter s pridobivanjem novih kompetenc, izkušenj ter socialnega kapitala, ki so neprecenljivi za bogatenje CV-ja.
Cilji: – zagotavljanje kontinuitete vključevanja mladih v lokalne prostovoljske aktivnosti in s tem spodbujanje njihovega družbeno angažiranega delovanja- zagotavljanje možnosti mladim, da se prek mednarodnega prostovoljskega dela dodatno izobražujejo in izmenjujejo svoje izkušnje (medkulturno učenje)- zagotavljanje prostora mladim za učenje vrednot kot so solidarnost, nenasilna komunikacija, sprejemanje drugačnosti s pomočjo mednarodnega prostovoljskega dela- zagotavljanje prostora mladim, da se učijo samostojnega projektnega dela in s tem spodbujanje njihove samostojnosti- zagotavljanje prostora mladim za kvalitetno preživljanje prostega časa-promocija Kluba prostovoljcev, mladinskega dela ter prostovoljstva
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Troha Andrej, placement@zavod-voluntariat.si*
Drugo:  
Projekt: Aktivni lokalno in globalno
Trajanje: 2014
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: /
Opis projekta: S projektom želimo mladim omogočiti poglobljeno prostovoljsko izkušnjo, ki bo imela trajni vpliv tako na mlade, kot na lokalno skupnost iz katere izhajajo. Vsako leto organiziramo vrsto izobraževalnih delavnic in usposabljanj za mlade prostovoljce ter  mladinske vodje.
Cilji: Cilj izobraževanj  je mlade prostovoljce pripraviti na procese medkulturnega učenja, družbeno angažiranega delovanja in solidarnosti, reševanja konfliktov, spodbujanja sprejemanja drugačnosti, prepoznavanja diskriminacij in pomen družbeno ter socialno odgovornega delovanja. V skladu z naravo mednarodnih mobilnih programov ter z naraščajočim fenomenom globalizacije, izvajamo izobraževanja o tematikah na področju globalnega učenja (zavedanje o vzročno-posledičnih zvezah na različnih področjih družbenega delovanja v globalnem kontekstu), ter na ta način prispevamo k bolj celovitemu in trajnemu pristopu prenosu znanj različnim skupinam mladih iz globalnega okolja v lokalno skupnost. Velik poudarek dajemo tudi na pripravo in dodatno izobraževanje prostovoljcev in trenerjev, saj le-ti vodijo delavnice in kasneje delujejo tudi kot trenerji trenerjev.
Rezultati: Delavnice in usposabljanja za prostovoljce in/ali vodje aktivnosti nudijo udeležencem neformalno izobraževanje o projektih prostovoljnega dela in jih pripravijo na kakovostno sodelovanje in aktivno udeležbo na njihovih prostovoljskih projektih.
Kontaktna oseba: Troha Andrej, placement@zavod-voluntariat.si*
Drugo: /
Projekt: North-South Connection: Partnerships for a more just world between European and African schools
Trajanje: 2013 – 2014
Financer: EuropeAID; Ministrstvo RS za zunanje zadeve
Nosilec projekta: Artemisszió Foundation (Hungary)
Partnerji: Zavod Voluntariat, Oplysningscenter om den 3. verden (Denmark), Centre for Inclusive Education (Bulgaria),
Opis projekta: The action will develop a global school partnership network between European and African schools with the objective to create a model program that improves the sensitivity andcritical understanding of global issues amongst European and African high school students and promotes their active engagementin addressing the issues
Cilji: The aim of the project is to set up a network of 16 European and 16 African schoolsallowing direct collaboration of involved teachers and students, who will be the actors and the creators of their own learning experience. The project has a focus on youth participation, action and mutual learning between North and South.
Rezultati:
 • Students in Europe and Africa have shown increased awareness about global interdependencies and attained more skills for active engagement in relation to development issues
 • Increased awareness of decision makers and local communities on global interdependencies between the EU and Sub-Saharan African countries.
Konktaktna oseba: Max Zimani, info@zavodglobal.org / Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Communities development through activities of volunteers
Trajanje: 1.3. 2013 – 31.7. 2014
Financer: Youth in Action EACEA
Nosilec projekta: Zavod Volutariat
Partnerji: Embracing Hidden Talents Network Ghana
Opis projekta: “Communities development through activities of volunteers” project will provide educational support to children with fewer educational opportunities in Busua (Busua Community Library) and other surrounding villages and towns in Ahanta West District, Western region of Ghana (Yakaw, Azani, Sankor, Butre etc.) with an aim to help them to improve their knowledge and level of education and hence providing options for better life. EVS volunteers will help to facilitate social inclusion workshops for excluded children in distant villages of Western region; help to form a reading club; prepare drawing and painting workshops for children. Moreover, the project will be further enhanced by environmental research – issues, attitudes, solutions – and implementation of findings, as environmental issues are becoming immense concern in Ghana. Following the research volunteers will be educating children about environmental issues; teaching them how to recycle, separate waste for effective usage and motivate them to become members of an Environmental Watchdog Club (which will be established also during this project) in their own villages; and in turn also help to prevent spread of diseases through creative ways of waste management.
Cilji: The project will promote inclusion of disadvantaged youth, facing economical and social obstacles due to their long term unemployment. Through this project they will get an opportunity to develop their competencies and self esteem, social sensibility and a sense of global connection, solidarity, by working together with local volunteers.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: GREEN MAPPING, Senior volunteers for sustainable cities
Trajanje: 2012 – 2014
Financer: Grundtvig
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  
Opis projekta: Project “GREEN MAPPING, Senior volunteers for sustainable cities“, an idea of SCI Italia and Voluntariat, will involve 8 senior volunteers  (4 from Italy and 4 from Slovenia) that will work on the realization of a “green map” of Rome and Ljubljana. Those two maps will be realized both on paper and on the web 2.0.
Cilji: The aim of the project is to raise awareness among volunteers and local communities on the chances to have a sustainable lifestyle in urban areas, Rome or Ljubljana.The volunteers, with the help of trainers and local volunteers of SCI Italia and Zavod, will explore the territories to locate the “green” services (bike lane, fair trade/second hand shops), they will also prepare informative sheets for each service.With the data found they will realize a map in paper and digital version, that will be distributed in community centres, for youth and elderly people.
Rezultati: The senior volunteers will have the opportunity: 

 

 • To know  a foreign territory and initiate a reflection on the conditions for sustainable lifestyle in that area, along with local volunteers of the two associations involved.
 • To learn tools to build a website and basic elements of cartography.
Kontaktna oseba: Troha Andrej, placement@zavod-voluntariat.si*
Drugo: /
Projekt: Equal Rights are Not Special Rights
Trajanje: 2012 – 2014
Financer: Movit, Mladi v akciji
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: Jossour, Forum des femmes marocaines
Opis projekta: EVS project »Equal Rights are Not Special Rights” involves a hosting organisation in Morocco and a sending/coordinating organisation in Slovenia. Project activities will take place in the capital Rabat over a period of 9 months for two separate voluntary services (01/10/2012-30/06/2013 and 01/07/2013 – 01/04/2014). The primary objective is the exchange of information and experience in advocacy between European and Arab cultures on the field of female empowerment and equal rights for all.Implemented activities will include: participating in research work on the field of image of women in media and politics in Morocco, active advocacy in the field of female rights, equal opportunities and civic responsibility, participating and leading of diverse workshops for Moroccan women on promoting European values, civic responsibility, community service, teaching foreign languages and computer skills to unemployed young women.Methods to be applied are: intercultural and creative workshops, facilitating shared information and research work (interviews, review of policies and literature), and development of future EVS and YiA opportunities for Moroccan youth.
Cilji:
 • neformalno izobraževanje prostovoljcev, krepitev kompetenc za delo v nevladnih organizacijah s pomočjo sodelovanja pri aktivnostih gostiteljske organizacije;
 • promoviranje programa Mladi v akciji kot priložnosti za integracijo mladih ljudi v lokalno skupnost in mednarodno okolje;
 • zagotavljanje informacij o politikah Evropske unije na področju enakosti spolov maroški mladini in ostali javnosti;
 • povečanje sodelovanja mladine, s poudarkom na mladih ženskah z manj priložnostmi in deklicami, v skupnosti in državljanskem življenju;
 • nudenje pomoči maroškim ženskam pri vzpostavljanju in vodenju lastnih projektov;
 • spodbujanje medkulturnega učenja kot načina spoznavanja sebe in drugih;
 • nudenje pomoči maroškim ženskam pri razvijanju vključujočih strategij, ki omogočajo lažje vključevanje žensk z manj priložnostmi v razvoj projektov.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Urban Presker, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Prostovoljimo za boljši jutri
Trajanje: September 2013 – Oktober 2013
Financer: Evropska komisija YiA
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: Progresivni centar Leskovac
Opis projekta: Zamisel za študijski obisk na delovnem mestu se je porodila iz dejstva, da sta Zavod Voluntariat ter Progresivni centar Leskovac že dlje časa želela izmenjati dobre prakse, še posebno v tistih delih, ki so povezani z uresničevanjem človekovih pravic, globalnim učenjem ter marginalizacijo v družbi nasploh.Glavni cilj študijskega obiska na delovnem mestu je, da član srbske organizacije izmenja dobre prakse s slovensko organizacijo, te pa nato poskuša implementirati v svojem lokalnem okolju. Preko aktivnega sodelovanja v vsakdanjem delu slovenske organizacije, bo poudarjen odprti dialog med ljudmi na delovnem mestu, spodbujeno bo medkulturno razumevanje in boj proti marginalizaciji ter diskriminaciji na splošno, saj je sodelovanje na delovnem mestu eden od ključnih vidikov aktivnega evropskega državljanstva. Mladinski delavec prihaja iz deprivilegiranega območja svoje države (Južna Srbija), kjer je tudi brezposelnost večja. Sodelovanje obeh partnerjev bo velik doprinos obema organizacijama, saj imata obe strani veliko znanja in izkušenj, ki si jih lahko medsebojno podelita.Večji del usposabljanja bo posvečen delu z ljudmi z obrobja, tako da si bosta partnerja lahko delila izkušnje dobrih praks z delom z ljudmi iz deprivilegiranih, konfliktnih območij in imigrantov in tako spodbujala mirovniško sodelovanje ter aktivno evropsko državljanstvo. S pridobljenim znanjem bo udeleženec projekta pridobil tudi znanja o vodenju večjih projektov, vodenju organizacije, kar bo spodbudilo njegovo iznajdljivost in povečanje možnosti zaposlitve v lokalnem okolju.
Cilji: Glavni cilj študijskega obiska na delovnem mestu je, da član srbske organizacije izmenja dobre prakse s slovensko organizacijo ter jih poskuša izpeljati v svojem lokalnem okolju.  – v praksi pri mladinskem delu uporabiti kreativne tehnike,-s kreativnim udejstvovanjem spodbuditi ljudi k intenzivnejšemu iskanju zaposlitve in k uporabi svojih veščin, talentov in znanj pri iskanju zaposlitve in aktivnemu preživljanju prostega časa,- pomoč pri nastajanju mreže mladinskih delavcev, z namenom krepitve in izmenjave znanj in veščin znotraj ciljev programa MvA, s srečanjem organizacije (članov) iz partnerske države in programske države, promovira evropsko sodelovanje na področju mladinskega dela ter mreženje,- promocija medkulturnega učenja
Rezultati: Izmenjava dobrih praks med projektnima partnerjema, učenje pri delu z uporabo neformalnih metod, ki omogoča aktivno participacijo.
Konktaktna oseba: Andrej Troha, placement@zavod-voluntariat.si*
Drugo: /
Projekt: Naš kraj ima zeleno prihodnost« mednarodno prostovoljstvo za regionalni razvoj
Trajanje: april 2012 –  september 2013
Financer: Švicarsko – Slovenski projekt je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: SCI Schweizer Zweig, Fakulteta za turistične študije – Turistica
Opis projekta: S projektom bomo na alternativen način pripomogli k regionalnemu razvoju preko uveljavljanja zelenega turizma v odročnih krajih po Sloveniji s pomočjo mednarodnega prostovoljstva. Dodano vrednost projekta predstavlja medkulturni dialog skozi mednarodne prostovoljce in uveljavitev novih praks s pomočjo švicarskega partnerja SCI Švica in Fakultete za turistične študije – Turistica. V okviru projekta bomo organizirali pet pilotnih mednarodnih prostovoljskih taborov. V ta namen se bomo povezali s partnerji iz SCI Švica in na mednarodnih srečanjih izmenjali znanje in primere dobrih praks. Prav tako bomo v oblikovanje projekta vključili Fakulteto za turistične študije – Turistica. Na podlagi pridobljenih izkušenj vseh partnerjev bomo razvili model »zelenega« tabora in izdelali priročnik za izvedbo taborov. Prav tako bomo izvedli promocijske kampanje in delavnice pridobivanja sredstev za lokalne organizatorje tabor.
Cilji: Cilj projekta je spodbujanje in razvijanje okolju prijaznih mednarodnih prostovoljskih aktivnosti  in zelenega turizma kot sredstva za vzpostavitev trajnostnih in ekoloških dejavnosti v odročnih lokalnih skupnostih ter spodbujanje aktivnega državljanstva in okrepitev sodelovanja s partnerji iz Švice.
Rezultati: S projektom bomo vzpostavili tesno sodelovanje s partnerji iz Švice in izmenjali znanje in dobre prakse. Skupaj bomo razvili model na področju ekološkega prostovoljskega dela. Prav tako bomo spodbujali in razvijali mednarodne prostovoljske dejavnosti v lokalnih skupnostih.
Konktaktna oseba: Urška Hartman, info@zavod-voluntariat.si
Drugo: Predstavitev projekta
Projekt: Vrt na Povšetovi
Trajanje: marec 2012 – avgust 2013
Financer: Švicarsko – Slovenski projekt je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  
Opis projekta: V Sloveniji so življenske razmere ter družbeni odnos do zapornikov in bivših zapornikov izrazito odklonilni, možnosti omenjenih skupin za resocializacijo ter reintergracijo v družbo po odsluženi zaporni kazni pa zelo majhne. Projekt utemeljujemo na potrebi socialnega vključevanja ter inovativne hortikulturne delovne terapija za omenjeno ranljivo skupino.
Cilji: SociaIno vključevanje varovancev Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana ( ZPKZL), krepitev njihovih kompetenc in vključevanje v hortikulturno delovno terapijo, zmanjševanje stigmatizacije zapornikov ter bivših zapornikov, promocija hortikulturne delovne terapije, permakulture in sonaravnega razvoja.Specifični cilji; izobraževanje varovancev ZPKZL, zaposlenih v ZPKZL ter prostovoljcev o temah permakulture in sonaravnega razvoja, vzpostavitev zelenjavnega vrta v kot orodja za hortikulturno delovno terapijo, razvoj modela dobre prakse in promocija hortikulturne terapije in (zelenjavnih) vrtov v ustanovah zaprtega tipa v Sloveniji, priprava promocijsko izobraževalnega gradiva in promocija vsebin projekta v širši javnosti.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Urban Presker, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo:  
Projekt: EU local and online volunteers: Key actors for inclusive and humanitarian information sharing in crises preparedness
Trajanje: 1.6.2012 – 1.9.2013
Financer: ECHO
Nosilec projekta: France Volontaires
Partnerji:  Zavod Voluntariat, SLOGA, Associazione di Cooperazione Rurale in Africa (ACRA), Federazione Organismi Cristiani Servizio Intemazionale Voluntariato (FOCSIV), Groupe URD, OpenStreetMap (OSM-Fr), People in Peril (PIP), Service de Coopération au Développement (SDC)
Opis projekta: Skrajšano EVHAC oz. sedaj preimenovan v EUROSHA, je pilotni projekt EU, za vzpostavitev Evropskih humanitarnih enot. Projekt bo 18 mladim iz različnih evropskih držav omogočil intenziven trening in 6-mesečno humanitarno delo v eni od sledečih držav: Burundi, Kenija, Čad in Centralnoafriška Republika. Svoje delo bodo opravljali skupaj z lokalnimi prostovoljci.
Cilji: Ponuditi preizkušene standarde pri izboru prostovoljcev, treningu in napotitvi.
Izboljšati krizno odzivanje s povezovanjem lokalnih in mednarodnih akterjev.
Opolnomočiti sposobnost odzivanja akterjev na področju obvladovanja nesreč.
Rezultati: Omogočiti mladim Evropejcem  prostovoljno delo na področju humanitarne pomoči.
Dodana vrednost v humanitarnih operacijah s pomočjo prostovoljstva.
Krepitev lokalnih zmogljivosti v odzivanju na krizne situacije.
Dodana vrednost za vse prihodnje projekte evropskih humanitarnih enot.
Kontaktna oseba: Tina Trdin, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: Spletna stranBlog prostovoljcev
Projekt: Step to Europe
Trajanje: 2012 – 2013
Financer: Movit, Mladi v akciji
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  
Opis projekta: This individual EVS project involves a hosting organization in Ukraine and a sending/coordinating organization in Slovenia. Project activities will take place in the city of Sumy over a period of 12 months (01/03/2012-28/02/2013). The primary objective is the exchange of information and experience between two different European cultures; an EU member country and a country aspiring to become an EU member.Implemented activities will include: participating in and leading Youth Euroclubs focused on promoting European values, civic responsibility, community service, healthy lifestyles, teaching leadership skills and foreign languages to youth and assisting at carrying out activities connected to Days of Europe celebrations and European information campaignsMethods to be applied are: leading discussion groups and intercultural workshops; project design, management and implementation; facilitating shared information and collaboration between organizations; and development of future EVS opportunities for Ukrainian youth.
Cilji:
 • neformalno izobraževanje prostovoljke, krepitev kompetenc za delo v nevladnih organizacijah s pomočjo sodelovanja pri aktivnostih gostiteljske organizacije
 • promoviranje programa Mladi v akciji kot priližnosti za integracijo mladih ljudi v lokalno skupnost in mednarodno okolje;
 • zagotavljanje informacij o politikah Evropske unije in evropskem integracijskem procesu ukrajinski mladini;
 • povečanje sodelovanja mladine v skupnosti in državljanskem življenju;
 • nudenje pomoči ukrajinski mladini pri vzpostavljanju in vodenju lastnih mladinskih projektov;
 • spodbujanje medkulturnega učenja kot načina spoznavanja sebe in drugih;
 • nudenje pomoči ukrajinski mladini pri razvijanju vključujočih strategij, ki omogočajo lažje vključevanje mladih z manj priložnostmi v razvoj projektov.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Urban Presker, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Support of disadvantaged children in Phu Yen
Trajanje: 2011 – 2013
Financer: EACEA, Mladi v akciji
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  
Opis projekta: Project will promote inclusion of disadvantaged youth through participation in social inclusion workshops and will also help strengthen global solidarity through a creative intercultural dialogue between Asian and European volunteers.EVS volunteers included in this project are young unemployed people from Slovenia, who are facing economical and social obstacles due to their long term unemployment. In this project they will get an opportunity to develop their competences and self esteem, social sensibility and a sense of global connection of all people.On the other hand, education has always had a central role in Vietnam culture and society.  It is seen as the avenue of advancement and families routinely sacrifice much to ensure their offspring get the required education.  In this project EVS volunteers will help to facilitate social inclusion workshops for excluded children in the Highlands; prepare workshops for disabled children, create traditional playgrounds for local youth, teach English to children through creative methods such as outdoor activities, games, performances, etc.The EVS activity will last 12 months and will include 3 volunteers from Slovenia.
Cilji: Volunteers will:
 • develop projects offering improved education for poor children in the Highlands; vocational education for the disabled;
 • create traditional playgrounds for poor children; educational programs for disadvantaged youth;
 • teach English to children through creative methods such as outdoor activities, games, performances, etc.
 • establish partnerships that supports and promote programs activities, attract more and more attentions of the policy makers in the education programs for the ethnic population.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Urban Presker, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Medkulturna mreža mladih
Trajanje: 2010 – 2013
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: /
Opis projekta: Koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mednarodnega prostovoljnega dela je osnovni program naše organizacije. Mladim, ki bivajo in se šolajo v Ljubljani omogočamo udejstvovanje na številčnih projektih po celem svetu, hkrati pa zainteresirane mlade iz vsega sveta sprejemamo na projekte v Sloveniji. Izmenjava prostovoljcev tako poteka dvosmerno, saj Voluntariat tako hkrati nastopa kot pošiljajoča in gostiteljska organizacija.S sodelovanjem v projektih mednarodnega prostovoljnega dela mladi spoznavajo nova okolja in kulture, navezujejo stike z vrstniki po svetu, učijo se tujih jezikov in se seznanjajo s problematiko v različnih družbenih okoljih ter hkrati te izkušnje in tudi aktivnosti prenašajo v lokalno okolje. Praktične izkušnje jih spodbujajo k sprejemanju drugačnosti, k medkulturnemu dialogu, solidarnosti do drugih, prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije in nenasilni komunikaciji. Poleg tega se prostovoljci z udeležbo na mednarodnih projektih učijo samoiniciativnosti, družbeno angažiranega delovanja in spoznavanja vrednot, ki jih prinaša prostovoljno delo. Svoje izkušnje prenašajo v lokalno okolje in s tem krepijo civilno – družbene iniciative. Eden glavnih ciljev programa pa je tudi mlade spodbujati k samostojni organizaciji raznih mednarodnih dogodkov in sodelovanje pri procesu promocije prostovoljstva in usposabljanja za prostovoljno delo. Velik del programa je posvečen tudi vključevanju mladih z manj priložnostmi ter povezovanju z drugimi organizacijami in akterji.
Cilji:
 • kordinacija, organizacija in oblikovanje programov mednarodnega udejstvovanja mladih iz Ljubljane v Sloveniji, Evropi in v svetu;
 • oblikovanje strategije za učinkovito promocijo programov za vključevanje mladih v programe mednarodnega prostovoljnega dela;
 • informiranje mladih o možnostih udejstvovanja v mednarodnih mladinskih projektih;
 • vključevanje čim večjega števila mladih z manj priložnostmi v programe mednarodnega prostovoljnega dela;
 • podpora, izobraževanje in usposabljanje ter mentorstvo prostovoljcem, ki kažejo pripravljenost lastnega angažiranja za aktivno udejstvovanje v naših programih;
 • koordinacija in promocija projektov srednjeročnega in dolgoročnega mednarodnega prostovoljnega dela;
 • vzdrževanje družbene angažiranosti prostovoljcev po opravljenem prostovoljnem in prenos izkušenj na lokalno okolje, različne akterje in druge nevladne organizacije iz regije
Rezultati:  
Kontaktna oseba:  
Drugo:  
Projekt: Nevidnih igralci vidnih dejanj
Trajanje: 2012
Financer: Movit, Mladi v akciji
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  
Opis projekta: The training course “Invisible actors of visible acts”: training course for anti-discrimination youth work, using the method of invisible theatre” is the attempt to strengthen the influence of youth work in the field of anti-discrimination (especially anti-racism and xenophobia) in two levels: (a) to engage more youths into anti-discrimination activities and learning and (b) to distribute gained knowledge more efficiently and commitment through the public spaces and thereby to extend and empower the anti-discrimination work in general. The method, learnt and later on used in the training, was invented and used by Brazilian director Augusto Boal in 60′, aiming social changes in that society and is fully applicable for the youth work and anti-racism/anti-xenophobic engagement still nowadays. The participating youth workers will get familiar with the basics of the theatre expression, specifics of organized street acting. Linked to the additional theoretical upgrade, gained through the discussing sessions and working group activities, they will develop practical prepositions, how to implement these newly obtained knowledge and skills into their daily work with youngsters. The project, consisting of 25 people from Italy, Switzerland, Austria, Germany, Slovenia, Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonia and Bulgaria will take place during the first international Theatre of the oppressed Festival in Slovenia, in end of June 2012.
Cilji: Poglavitni cilj našega usposabljanja je izboljšati oz. nadgraditi metode neformalnega učenja mednarodnih mladinskih delavcev, ki so povezani s temami protidiskriminacije (na posebnem poudarku rasizma in ksenofobije) in mirovništva (kot obveznega proti-ukrepa radikalnih posledic rasizma in ksenofobije kot so etnični konflikti ali vojna).
Rezultati:  
Kontaktna oseba:  
Drugo: /
Projekt: Soul Food
Trajanje: 2012
Financer: Movit, Mladi v akciji
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  
Opis projekta: Youth exchange Soul Food will take place in Slovenia with the partners from Italy, Bulgaria, Spain and Hungary. Youth exchange was conceptualized within the working group YUWG, which deals with social inclusion of young people with fewer opportunities. The goal of the exchange is to create a safe environment for participants in which they will present the cultural and cousin heritage of their cultures, learn about different types of cooking, healthy eating and living styles and exchange their knowledge on these topics with the other participants and local communities in Slovenia.
Cilji: Cilji našega projekta za mlade iz depriviligiranih družbenih skupin so naslednji: 

 

 • mladi bodo srečali in spoznali ljudi iz drugih kultur in okolij, s čimer si bodo lahko zvišali stopnjo tolerance, razumevanja, spoštovanja in solidarnosti;
 • mladi bodo med pripravami na mladinsko izmenjavo bolje spoznali svojo lastno in edinstveno kulturo ter z njo povezano kulinariko;
 • mladi bodo bolje razumeli pomen zdrave prehrane in različnost prehranjevalnih navad v različnih kulturah, pomen gibanja za zdravo življenje;
 • mladi se bodo naučili različne načine priprave ter shranjevanja hrane, sonaravnega ter ekološke pridelove hrane, zdravega prehranjevanja v pozezavi z gibanjem ter športnimi aktivnostmi itd.
 • mladi bodo oblikovali okvirje za doseganje bolj zdravega načina življenja, ki ga bodo prenesli na družbo okoli sebe, tako na različne lokalne skupnosti kot tudi na mednarodni evropski ravni;
 • mladi bodo spoznali različne kulinarične ter kulturne značilnosti sodelujočih držav
 • mladi bodo pridobili na zaupanju, osebni samozavesti, spoštovanju in osebnostni rasti;
 • mladi bodo postali samostojnejši;
 • mladi bodo spoznali vrednost skupnostnega vključevanja in sodelovanja;
 • mladi bodo razvijali samoiniciativnost pri delu in posledično samozavest;
 • mladi se bodo naučili aktivno vstopati v družbeno dogajanje in spoznali bodo pomen lastnega vpliva na okolico.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Urban Presker, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Delavnice o diskriminaciji po metodi EPTO
Trajanje: 2012
Financer: prostovoljno
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta: Namen Voluntaratovih delavnic o diskriminaciji po metodi EPTO je ozavestiti te predsodke, stereotipe in diskriminacije ter se soočiti z njimi že v mladosti.Srednješolci, prostovoljci v različnih mladinskih organizacijah s pomočjo Voluntariatovih trenerjev vrstnikov preko interaktivnih iger in z delom na sebi, skozi raziskovanje lastne kulturne identitete poskušajo razumeti pojma predsodek in diskriminacija ter se soočiti z njima in postati bolj kritični ter senzitivni do okolice. Poveča se njihovo zavedanje, razumevanje in sposobni so ustvariti bolj vključujoče okolje za vse.Metoda trenerjev vrstnikov je večkrat preizkušena in dokazano je, da mladi ljudje lažje prenesejo znanje vrstnikom, ti vrstniki pa ga sprejmejo kot kredibilnega in z manj truda kot če bi bilo sporočilo preneseno s strani avtoritarnih figur.Aktivnosti, ki jih izvajamo so interaktivne, experimentalne in zasidrane v principih medkulturnega učenja. Udeleženci so na prošeni da delijo svoje izkušnje, mnenja, trenirajo veščine aktivnega poslušanja z drugimi in da se učijo emocionalno kot tudi intelektualno. Prav tako se od njih pričakuje razvoj akcijskega načrta, ki dokazuje osebno  odgovornost napram soočanju s predsodki in diskriminacijo v današnji družbi.
Cilji:
 • Mladi ozavestijo in se začnejo zavedati svoje osebne in kulturne identitete
 • Mladi prepoznajo lastne predsodke, stereotipe in diskriminatorno obnašanje
 • Mladi prepoznajo lastne predsodke in diskriminacijo ter se soočijo z njimi
 • Mladi razvijejo empatijo, kritično mišljenje in komunikacijske veščine
 • Mladi so sposobni ustvariti bolj vključujoče okolje
 • Mladi razvijejo akcijski načrt (pri večdnevnih delavnicah)
Rezultati: Letno izvedenih vsaj 10 delavnic po srednjih in osnovnih šolah ter v mladinskih organizacijah.
Pozitiven premik v razmišljanju in obnašanju mladih.
Kontaktna oseba: Tina Trdin, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: Predstavitev in ponudba delavnicOpis delavnic
Projekt: Aktivni lokalno in globalno
Trajanje: 2012
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: /
Opis projekta: S projektom želimo mladim omogočiti poglobljeno prostovoljsko izkušnjo, ki bo imela trajni vpliv tako na mlade, kot na lokalno skupnost iz katere izhajajo, vsako leto izpopolnjujemo ter organiziramo vrsto izobraževalnih delavnic in usposabljanj za mlade prostovoljce ter  mladinske vodje.
Cilji: Cilj izobraževanj  je mlade prostovoljce pripraviti na procese medkulturnega učenja, družbeno angažiranega delovanja in solidarnosti, reševanja konfliktov, spodbujanja sprejemanja drugačnosti, prepoznavanja diskriminacij in pomen družbeno ter socialno odgovornega delovanja. V skladu z naravo mednarodnih mobilnih programov ter z naraščajočim fenomenom globalizacije, izvajamo izobraževanja o tematikah na področju globalnega učenja (zavedanje o vzročno-posledičnih zvezah na različnih področjih družbenega delovanja v globalnem kontekstu), ter na ta način prispevali k bolj celovitemu in trajnemu pristopu prenosu znanj različnim skupinam mladih iz globalnega okolja v lokalno skupnost. Velik poudarek dajemo tudi na pripravo in dodatno izobraževanje prostovoljcev in trenerjev, saj le-ti vodijo delavnice in kasneje delujejo tudi kot trenerji trenerjev.
Rezultati: Delavnice in usposabljanja za prostovoljce in/ali vodje aktivnosti nudijo udeležencem neformalno izobraževanje o projektih prostovoljnega dela in jih pripravijo na kakovostno sodelovanje in aktivno udeležbo na projektih, ki se jih udeležijo.
Kontaktna oseba: Urban Presker, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /
Projekt: Klub prostovoljcev
Trajanje: 2012
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: /
Opis projekta: Klub prostovoljcev v Zavodu Voluntariat predstavlja prostor, kjer lahko mladi v lokalni skupnosti sodelujejo ter izvajajo aktivnosti (delavnice, okrogle mize, predstavitve mednarodnih programov, promocija vrednot organizacije, itd.), ki sodijo v širok spekter delovanja organizacije Voluntariat; prostovoljstvo, sonaravni razvoj, mirovništvo, boj proti diskriminaciji, krepitev aktivne participacije mladih, vključevanje mladih z manj priložnostmi, itd. Prostovoljcem nudimo prostor, strokovno podporo ter motivacijo za izvedbo njihovih lastnih idej ter projektov. Lokalni prostovoljci tako pomagajo pri koordinaciji ter vodenju Kluba prostovoljcev ter s svojimi idejami širijo spekter delovanja kluba ter mu dodajo lokalno dimenzijo.Znotraj Kluba prostovoljcev so izoblikovane specializirane delovne skupine, ki skrbijo za določeno vsebinsko področje;Ekološki glasniki– delovna skupina, ki v svoje delovanje vključuje tematike povezane s sonaravnim razvojem, ekološko sanacijo ogroženih območji; Skupina za globalno učenje– skrbi za tematike, ki spadajo v sklop globalnega učenja; človekove pravice, globalno državljanstvo, razvojno sodelovanje, migracije itd.; SAVA– delovna skupina, ki združuje organizacije in mlade iz področja bivše Jugoslavije; YUWG – delovna skupina za vključevanje mladih z manj priložnostmi v mednarodne prostovoljske aktivnosti, skrbi za promocijo in razvoj programov, ki omogočajo mladim z manj priložnostmi udeležbo v programih neformalnega izobraževanje.
Cilji:  
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Urban Presker, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: Klub prostovoljcevBlog Kluba prostovoljcevNewsletters

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close