Delovne skupine

DELOVNE SKUPINE ZNOTRAJ SCI

Znotraj organizacije SCI deluje več mednarodnih delovnih skupin s fokusom na regijo ali na področje delovanja. Delovne skupine so oblikovale različne SCI branže, skupine, partnerske organizacije ali posamezniki, njihov proračun in akcijski načrt pa mora SCI vsakoletno potrditi na srečanjih mednarodnega odbora.

Delovne skupine predstavljajo pomembno orodje srečevanja posameznikov z namenom planiranja in razvijanja idej in akcij, ki so posameznim organizacijam skupne.

YUWG (Youth and Unemployment Working Group)

Zavod Voluntariat že vrsto let aktivno sodeluje s tematsko delovno skupino YUWG (Youth and Unemployment Working Group), ki je aktivna na področju dela z mladimi z manj priložnostmi. Glavni cilj platforme je dati socialno izključenim skupinam mladih možnost za aktivno participacijo in izmenjavo izkušenj v evropskem kontekstu. Aktivnosti vključujejo mladinske izmenjave, sodelovanje na mednarodnih prostovoljnih taborih, individualne udeležbe na mednarodnih kratkoročnih prostovoljnih projektih, koordinacijske sestanke, vzpostavitev sodelovanja v projektih z Azijo in neevropskimi mediteranskimi državami ter usposabljanja za mladinske delavce.

SAVA (South-Eastern Europe Working Group)

Prav tako je naša organizacija aktivna članica delovne skupine SAVA (South-Eastern Europe Working Group). SAVA deluje na področju jugo-vzhodne Evrope, v glavnem na Balkanu. Ustanovljena je bila leta 1990 ko so se začeli nemirii na območju bivše Jugoslavije.
Njihovo glavno delo je:

  • organizacija izmenjav prostovoljcev s partnerji,
  • organizacija izobraževanj in seminarjev,
  • vzpodbujanje novih članov za organizacijo delovnih taborov, v skladu z ideologijo SCI,
  • vzpodbujanje razvoja v novo ustanovljenih organizacijah in
  • promocija mirovniške ideologije SCI-ja ter metod v post- konfliktnih območjih Balkana.

»North-South« Platforma

»North-South« platforma, ki deluje v okviru Service Civil International, združuje na posamična geografska področja osredotočene delovne skupine – delovna skupina za Afriko, delovna skupina za Azijo, delovna skupina MIDI za Bližnji vzhod ter delovna skupina Abya Yala za Latinsko Ameriko. Namen platforme je krepitev sodelovanja med evropskimi državami in državami Azije, Afrike, Bližnjega vzhoda in Latinske Amerike preko razvoja prostovoljskih programov in programov globalnega učenja.

Člani delovnih skupin so predstavniki posameznih SCI branž in partnerskih organizacij, ki se srečujejo enkrat letno na srečanju platforme in delovnih skupin z namenom izmenjave izkušenj in praks na področju izmenjave prostovoljcev s partnerskimi organizacijami v t.i. »državah juga«, ter debatiranja o možnostih nadaljnjega razvoja programa in projektov med državami na globalni ravni.

OSTALE DELOVNE SKUPINE

Delovna skupina za globalno prostovoljstvo

Delovna skupina za globalno prostovoljstvo deluje pod okriljem Sloge – slovenske platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Združuje predvsem zainteresirane predstavnike nevladnih organizacij, ki delujejo na področju (mednarodnega) prostovoljstva in globalnega učenja. Namen delovne skupine, ki se sestaja enkrat mesečno, je boljša usklajenost in povezanost sorodnih organizacij in drugih akterjev na tem področju ter s tem prispevek k sistematičnemu urejanju področja globalnega prostovoljstva v Sloveniji.

EPTO (European Peer Traning Organization)

Zavod Voluntariat je partnerska organizacija za EPTO v Sloveniji od leta 2007 in skupaj s svojo vizijo in poslanstvom ponuja kvaliteten prenos znanja na mlade. EPTO oz. European peer training organization je evropska mladinska neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1996 v Bruslju. Organizacija kombinira edinstven način usposabljanja in eksperimentalnega učenja za boj proti vsem oblikam diskriminacije. Eden izmed ciljev organizacije je izobraževanje in podpiranje mladih trenerjev vrstnikov za vodenje različnih delavnic, katerih namen je izzivanje stereotipov, raziskovanje lastne kulturne identitete,  ozaveščanje o raznolikosti in različnih oblikah diskriminacije. Pomemben vidik EPTO filozofije je tudi zrušitev predsodkov in z institucionalnimi spremembami oblikovati okolje, kjer bi bila raznolikost spoštovana. Svojo filozofijo širi predvsem z mednarodnimi brezplačnimi seminarji za trenerje vrstnike, z delavnicami na srednjih šolah in v različnih organizacijah, ter skozi enodnevne in večdnevne treninge oz. usposabljanja. Projekt in mreža sta podprta s strani Evropske unije, večina metod, ki jih EPTO uporablja pa izhaja iz mednarodne organizacije Anti-defamation League´s A WORLD OF DIFFERENCE Institute s sedežem v ZDA, ki se bojuje proti antisemitizmu in promovira demokratične ideale, ter državljanske pravice za vse.

Vsak prostovoljec se lahko aktivno vključi v delovanje vseh naših delovnih skupin.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close