Društvo Center za pomoč mladim (CPM) v letošnjem letu pričenja z novim projektom ‘Ne soliraj, aktiviraj!’

Nevladna organizacija Društvo Center za pomoč mladim podpira mlade na poti odraščanja. Preko različnih inovativnih izkustvenih programov mladim omogočajo odkrivanje in krepitev potencialov, širjenje socialnih mrež ter učinkovito spoprijemanje z izzivi.

Dotični projekt je namenjen mladim med 15. in 20. letom s posebnim poudarkom na vključevanju mladih, ki prihajajo iz raznolikih okolij ter doživljajo različne socialne ali duševne stiske.

Projekt je brezplačen in bo trajal eno leto. Namen projekta je podpora mladih pri njihovi aktivnejši participaciji in ustvarjanju družbe, v kateri želijo odraščati ter ustvariti varno in zaupno okolje, ki bo mladostnikom omogočalo izražanje njihovih potreb. Hkrati želijo k sodelovanju povabiti širšo javnost in spodbuditi k večji strpnosti in solidarnosti.

V okviru projekta bodo organizirane delavnice, ki bodo v različnih skupinah mladih potekale enkrat mesečno, skupaj 10 mesecev.

Teme delavnic bodo usmerjene v soustvarjanje kvalitetnejšega življenja znotraj skupnosti in sicer:

  • sprejemanje drugačnosti;
  • razbijanje predsodkov in stereotipov;
  • naslavljanje sovražnega govora;
  • nenasilna komunikacija;
  • prevzemanje odgovornosti znotraj družbe in
  • aktivna participacija.

Prav tako bodo organizirali štiri terenske akcije z namenom širjenja zavesti o aktivni participaciji in strpnejši družbi.

Dva načina prijave na projektno delo:

  • preko povezave tukaj ali
  • piši direktno na aktiviraj@cpm-drustvo.si.