Pravice in dolžnosti prostovoljcev

Osnovne smernice in minimalne standarde, ki naj bi jih pri svojem delu upoštevali prostovoljci in prostovoljske organizacije, podaja Zakon o Prostovoljstvu (Zprost) in Etični kodeks organiziranega prostovoljstva. Tako zakon kot kodeks temeljita na vzajemnem spoštovanju vseh vključenih v proces prostovoljskega dela. Prostovoljci in prostovoljske organizacije pri prostovoljskem delu z ljudmi spoštujejo pravice in posebnosti vseh, ne glede na raso, barvo kože, spol, starost, narodnostno ali etnično poreklo, jezik, gmotni ali družbeni položaj, življenjski stil, spolno, politično ali versko usmerjenost, socialni izvor, zmanjšane duševne ali telesne sposobnosti ali na kakšne druge okoliščine.

PRAVICE

Pravice so del našega vsakdana, zato je potrebno, da jih poznamo tudi pri prostovoljskem delu. Kot prostovoljci imamo tudi svoje odgovornosti.

Vsak prostovoljec:

 • mora biti pripravljen, izobražen za delo in življenje v mednarodni skupnosti,
 • mora biti spoštovan,
 • mora imeti nekoga, s komer lahko govori o delu,
 • mora vedeti, kaj se od njega pričakuje in kdo je zanj odgovoren,
 • mora vedeti, komu lahko zaupa, če nastanejo težave,
 • lahko prosi za pomoč in podporo,
 • lahko prosi za določene spremembe,
 • se lahko upre nepravičnim postopkom, ravnanju ali kritiki,
 • lahko reče »ne«,
 • je lahko nagrajen in pohvaljen,
 • lahko dela napake in se iz njih uči,
 • lahko iz svojega dela kaj pridobi,
 • ima pravico izvedeti, kako je bil izbran za delo,
 • ima pravico, da je obveščen,
 • ima pravico, da dobi odgovore,
 • se lahko razvija, raste in spremeni,
 • ima pravico do povratne informacije,
 • ima pravico, da je del ekipe in da je vključen v določene sestanke in družabne dogodke,
 • ima pravico do zavarovanja in varnega delovnega okolja,
 • ima pravico, da spoštujejo njegovo raso, spol, spolno usmerjenost, zmanjšane telesne in duševne sposobnosti in starost ter na podlagi tega ne sme biti diskriminiran,
 • ima pravico, da v njega zaupajo,
 • ima pravico do posveta,
 • ima pravico do svojih čustev, mnenj in prepričanj,
 • lahko spremeni svoja mnenja in odločitve,
 • ima pravico, da se ujezi in
 • ni dolžan sprejeti odgovornosti za probleme in vedenje drugih.

DOLŽNOSTI

Od prostovoljca se pričakuje, da bo:

 • dovzeten, odkrit, brez predsodkov,
 • odgovoren,
 • spoštoval soljudi in njihove pravice,
 • spoštoval delovne standarde gostujoče organizacije, njihove cilje in vrednote,
 • pošten v primeru težav,
 • prosil za podporo, če jo potrebuje,
 • sodeloval na usposabljanjih in podpiral delovne aktivnosti,
 • toleranten,
 • držal obljube,
 • spoštoval določene roke in zaključil dane naloge,
 • se posvetil in podajal povratne informacije drugim,
 • sprejemal konstruktivne kritike in komentarje,
 • spoštoval zasebnost drugih in
 • poznal svoje pravice.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close