V mesecu oktobru (10.10.) se spominjamo Svetovnega dne duševnaga zdravja. V tem duhu na Zavodu Voluntariat obujamo spomine na aktivnosti preteklih mesecev.

Med 10. in 17. junijem 2023 se je v Radencih odvilo mednarodno Usposabljanje za mladinske delavce pod imenom Underneath the Surface, ki je povezalo mladinske delavce in izobraževalce iz kar sedmih (7) evropskih držav.

Projekt je naslavljal področje mentalnega zdravja, s povdarkom na pomembnih vprašanjih in potrebah s katerimi se mladi, ter posledično tudi mladinski delavci, ki z njimi sodelujejo, soočajo. Tu med drugim govorimo o neprocesiranih in neozaveščenih travmatičnih izkušnjah, ki lahko prispejo na dan tekom (učnih) procesov, predvsem ko gre za prenos teoretičnega znanja v praktično rabo.

Na široko tematiko smo v okviru usposabljanja posvetili z lučjo razuma in sočutja ter stremeli k čim boljšemu razumevanju delovanja telesa in uma. Z deljenjem konkretnih izkušenj in primerov dobrih praks so se imeli udeleženci možnost med seboj povezati in razvijati obstoječe ideje.

Mladinske delavce smo skozi poenostavljeno razlago teoretičnih konceptov ter njihovo povezavo s konkretnimi delovnimi situacijami opremili z orodji in metodami za delo z mladimi posamezniki, ki so v mentalni stiski. Orodja pa so imeli po končanem usposabljanju možnost in priložnost preizkusiti tudi v praksi.

Nekaj primerov aktivnosti, ki so jih pripravile in izvedle mladinske delavke v svoji lokalni skupnosti, si lahko ogledate in preberete spodaj.

Marija Nechovska je v svojem lokalnem okolju izvedla dogodek na temo spodbujanja ozaveščanja tematike mentalnega zdravja in nanj vezanih terminov. To je storila v obliki interaktivnega kviznega dogodka, s katerim je udeležencem (mladim med 16 in 26 let) ponudila možnost raziskovanja duševnega blagostanja (ang. mental well-being) na igriv in njim prikladen način.

Koordinatorka dejavnosti v Mladinskem centru Vič, Karmen Žnidaršič, je z mladimi animatorji otrok in mladine v SMC Rakovnik izvedla delavnico pod naslovom Čustveno ravnotežje, v okviru katere so raziskovali koncepte, med seboj razglabljali in s tem poglabljali razumevanje široke tematike.

Nadja Dodlek je na Taboru obnovitvene terapije gibalno in razvojno oviranih s posamezniki z različnimi ovirami izvedla delavnico Samoregulacija in učinkovita komunikacija pri podpori pri likovnem ustvarjanju, in s tem na celotno tematiko pokazala skozi luč umetnosti. Udeležencem je dala možnost in priložnost, da so glede na lastne interese in potrebe koncepte globlje raziskovali tudi skozi praktično delo, se soočili z umetnostjo samoregulacije, samorefleksije in nasploh razvijali senzibilnost, ki je pri delu in nudenju podpore oviranim posameznikom še kako pomembna.

Področje mentalnega zdravja je tematika, ki iz leta v leto prihaja vse bolj v ospredje tudi pri delu z mladimi. Da lahko sebe, svoje delo in mlade posameznike s katerimi sodelujemo bolje razumemo se moramo tej (včasih nelagodni) tematiki tudi kakovostno posvetiti. Posameznike sestavljajo plasti in situacije, ki imajo pravico biti slišane in opažene, zato je orav, da si vzamemo čas za pogled pod površje, Underneath the Surface.