Klub prostovoljcev je poseben mrežni prostor, ustvarjen za tiste, ki svoj čas namenjajo izgradnji boljše lokalne in mednarodne skupnosti prostovoljcev iz vseh koncev sveta.

Naš cilj je, da jih podpremo pri njihovem osebnem razvoju, ustvarimo varen, prijazen prostor za pridobivanje novih kompetenc, pa tudi preprosto zabavo med podobno mislečimi.

Koordinirajo ga mednarodni prostovoljci, zato prinaša večkulturno razsežnost za izmenjavo mnenj, idej, komentarjev, pobud in odpira veliko razpravo o teh temah v okviru misije zavoda Voluntariat: spodbujanje enakosti, človekovih pravic, trajnostni razvoj, globalno izobraževanje, prostovoljne priložnosti, sodelovanje za razvoj.

Naša ekipa si prizadeva za zagotavljanje kakovostnih dejavnosti, med drugim: delavnice, pikniki, diskusijski krožki, debate, treningi, mrežni dogodki, oblikovani v skladu s potrebami domačinov, ki so že sodelovali ali želijo sodelovati v mednarodni prostovoljski službi. Skupaj z zavodom Voluntariat sodelujemo pri ozaveščanju o pomembnih temah sodobnega sveta in vlogi prostovoljcev pri pomoči najbolj ranljivim ciljnim skupinam: živalim, otrokom, beguncem, ljudem, ki so ogroženi zaradi socialne izključenosti, pa tudi okolja.

Pridruže se nam na katerem izmed prihajajočih dogodkov. Z obstoječimi člani kluba te bomo veseljem sprejeli.

Za morebitna vprašanja, ideje in predloge smo vedno odprti. Kontaktirate nas lahko na: club.of.volunteers@gmail.com.

Če želite biti na tekočem z aktivnostmi, ki se obetajo lahko sledite Zavodu Voluntariat na Facebooku in Instagramu in/ ali se pridružite naši FB skupini (DisCoVer the World).

Club of Volunteers is a network, a space created for those who offer their time to building a better local and international community of volunteers from all walks of life and parts of the world.

Our goal is to support individuals with their personal development, create a safe and kind space for acquiring new competences and/ or simply a space for having fun with like minded individuals.

The club is coordinated by international volunteers and as such brings forth cultural dimensions for exchanging ideas, opinions, initiatives and opportunities to open a broader discussion about topics within the mission of Zavod Voluntariat: promotion of equality, human rights, sustainable development, global education, volunteering opportunities, cooperation for development.

Our team strives to provide quality activities such as: workshops, picnics, themed discussions and/ or forums, trainings, networking events, designed with consideration of the needs of the locals who have or are still cooperating in the international voluntary service. Together with Zavod Voluntariat we cooperate to raise awareness about important subjects of the modern world and the role volunteers play when it comes to helping the most vulnerable target groups: animals, children, refugees, individuals at risk of social exclusion and the environment.

You are more than welcome to come to one of our upcoming events. We happily welcome you amongst our members.

If you have any questions, suggestions and/ or ideas, feel free to reach out and contact us at: club.of.volunteers@gmail.com

If you’d like to be up to date with our future activities, you can also follow Zavod Voluntariat on Facebooku and Instagramu, and/ or join our FB group (DisCoVer the World).