Za organizatorje taborov

Ideja, da bi ves svet pripeljali v svojo vas, se lahko porodi na več načinov:

 • organizacija ima željo ali potrebo, da bi v sklop svojih aktivnosti vključila mednarodni prostovoljni delovni tabor, ki bi imel širši vpliv tako na globalni kot lokalni ravni,
 • včasih je tabor plod srečanja dveh ali več ljudi, ki si delijo isto idejo. Ti pobudniki lahko izhajajo iz različnih organizacij, ki nato pri realizaciji sodelujejo. Lahko pa sami poiščejo organizacijo, ki se ukvarja z aktivnostmi, v sklopu katerih bi želel izvesti projekt in ji nato podajo pobudo in predstavijo svojo zamisel.

V Sloveniji so običajno v organizacijo in realizacijo tabora vključeni štirje akterji:

 • Zavod Voluntariat: izvedba seminarjev in izobraževanj za organizatorje, podpora in pomoč pri izvedbi in organizaciji taborov, pridobivanje in koordinacija mednarodnih prostovoljcev za tabor,
 • partner/organizator oziroma partnerska organizacija: prijavi projekt glede na aktivnosti ali potrebe organizacije v dobrobit lokalne skupnosti in v skladu z vrednotami SCI-ja priskrbi delovodjo. Partner se obveže, da bo izpolnjeval svoje obveznosti in dolžnosti v skladu z razpisom za soorganizatorje itd.,
 • vodja tabora ali taborovodja: vodi skupino prostovoljcev, je vez med delovodjo, organizatorjem in prostovoljci in
 • skupina mednarodnih prostovoljcev.

Od organizacije, ki si želi izvesti tabor, se pričakuje, da:

 • razume, si deli in podpira cilje, vrednote in filozofijo Zavoda Voluntariat,
 • od prostovoljcev ne pričakuje brezplačne delovne sile, temveč potrebuje njihovo pomoč v širšem kontekstu in jim zagotovi delo, ki ga bodo lahko opravljali,
 • zagotovi naravo dela prostovoljcev, ki bo odsevala na globalni in lokalni ravni,
 • se strinja in ima pogoje, da bo gostila mednarodno skupino prostovoljcev za določeno časovno obdobje,
 • zagotovi sredstva za prehrano in nastanitev in
 • ponudi študijske teme na projektu.

KDO LAHKO ORGANIZIRA MEDNARODNI PROSTOVOLJNI TABOR?

Book-coverOrganizator taborov je lahko vsaka nevladna in druga neprofitna organizacija in neformalna skupina, ki želi svoje aktivnosti nadgraditi z mednarodnim prostovoljnim taborom. Natančni pogoji za prijavo tabora se nahajajo v besedilu razpisa. Prijavitelji morajo prijavnico poslati do razpisanega roka na zavod@zavod-voluntairat.si. Po koncu tabora organizacije oddajo končno poročilo s tabora. Za vse dodatne informacije in podporo pri oblikovanju tabora smo potencialnim prijaviteljem na voljo preko kontaktov v naši pisarni.

Vsi, ki nimate predhodnih izkušenj z organizacijo mednarodnega tabora, ste vabljeni, da natančno preberete navodila v Razpisu za so-organizacijo mednarodnih taborov ter z nami stopite v stik, da skupaj določimo srečanje, na katerem bomo bolje spoznali same tabore, njihovo organizacijo in izvedbo. 

Če želite, vam Voluntariat pomaga pri iskanju lokalnega ali mednarodnega taborovodje, ki bo vodil skupino in poskrbel za gladko komunikacijo s prostovoljci pred in med taborom. Kontaktirajte nas za več informacij!

Ko se odločite, da boste izvedli tabor, imate kot organizator številne naloge. Za vas smo nasvete zbrali v Nekaj nasvetov za organizatorje mednarodnih prostovoljnih delovnih taborov oz. v daljši obliki v Priročniku za organizatorje in vodje taborov, ki vam lahko služi v pomoč od začetne ideje za tabor do končne evalvacije tabora.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close