Tabori v letu 2011

All around the world – svet v Kočevju 

(16.4. – 24.4.2011)

Organizator tabora: Športno kulturno turistično društvo Gaj, Kočevje

 

V deželi kočevskih medvedov so mednarodni prostovoljci v tednu dni spoznavali običaje in znamenitosti mesta Kočevje in njegove okolice. Teden je bil raznolik, prav tako pa tudi njihovo delo, saj so se na posestvu jahalnega društva pomagali pri urejanju površin in se ukvarjali s konji, pri čimer je bilo dovolj časa tudi za jahanje. Pomagali so tudi v pasjem zavetišču, ogledali so si čebelje panje in pokušali pravi Kočevski med, urejali so športne površine, z barvami so popestrili otroški park, teden pa so si popestrili še z ogledom rjavega medveda in z obiskom Kolpske doline ter s spustom z rafti po reki Kolpi.

Pravljična pot Kostanjevice na Krki „ Pot Čestitk“ 

(23.4. – 30.4.2011)


Organizator: Otok zavod za razvoj

 

Prostovoljci so na taboru v Kostanjevici pomagali pri nastajanju pravljične poti “Poti Čestitk”, kjer so izdelali maketo čebelnjaka, bili so aktivni pri izdelavi usmerjevalnih tabel ter pri ureditvi same poti. Pri svojem delu so imeli prostovoljci tudi prostor za uresničevanje svojih idej in pogledov na ureditev te turistične poti in jo tako naredili še bolj privlačno in zanimivo. Ob delu so sodelovali z domačini in na ta način spoznavali tudi kulturo teh krajev. V prostem času so skupaj s člani lokalnega planinskega društva pokukali v kraško jamo, čolnarili so po reki Krki in se kopali v bližnjih toplicah, spoznavali pa so tudi okoliške etnološke posebnosti ter kulinarične in enološke dobrote.

 Tabor KARAJŽEWC

22.5. – 29.5.2011)


Organizator: C.M.A.K. Cerkno

 

Tuji prostovoljci so v zeleni objem Cerkljanskega hribovja prišli z namenom pomagati pri pripravi in organizaciji tabora Karajžewc. Pomagali so pri postavitvi infrastrukture, pri urejanju in dekoriranju prizorišča, pa tudi pri sami zasnovi in izvedbi programskih vsebin četrte edicije tabora, ki je namenjen predvsem ekološkim in etnološkim vsebinam. Ob svojem delu in srečevanju z lokalnimi mladimi so spoznavali kulture in tradicije tega skritega kotička Slovenije, hkrati pa prispevali tudi k širšemu cilju tabora, ki je povezovanje in vključevanje mladih v aktivnosti, ki pripomorejo h kulturni ozaveščenosti, medkulturnemu učenju ter spoznavanju možnosti življenja na okolju bolj prijazen način.

Kino Otok – Isola Cnema, festival kinematografij Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope s prijatelji

(5.6. – 15.6.2011)


Organizator: Otok, Zavod za razvoj filmske kulture Ljubljana

 

Na taboru v Izoli so se v prvi polovici junija združili prostovoljci, ki gojijo strast do filma in so bili pripravljeni pomagati pri organizaciji nam že dobro znanega mednarodnega filmskega festivala Kino Otok, ki se vsako leto odvija v Izoli. Prostovoljci so na taboru predstavljali interventni vod, znotraj katerega so bili zadolženi za pripravo prizorišč za projekcije filmov ter za spremljevalni program, delali pa so tudi na recepciji kampa Škamp. V prostem času so uživali v prijetni obmorski atmosferi, si ogledali prenekatere nekoliko drugačne filmske projekcije ter prisostvovali na pogovorih z njihovimi avtorji.

Izkustveno posestvo Ravna v Istri

(15.6. – 22.6.2011)


Organizator: Vita, zavod za razvoj

 

Tabor se je odvijal v kraju Lopar, kjer se nahaja posestvo Ravna,na katerem gre za projekt  urejanja etno-parka s sprehajalno potjo, ki vodi med tipičnim sredozemskim rastlinjem. Na posestvi je poleg etno parka še mnogo drugih kotičkov, ki med drugim ponujajo tudi prostor za ustvarjalni odmik v naravo. Prostovoljci so pomagali pri različnih sezonskih delih, kot so košnja trave, utrjevanje poti, ki je bila uničena po poznopomladnem deževju, čiščenje zaraščenih površin ter kopanje vodnega zbiralnika. Prostovoljci so sodelovali tudi pri pripravi kulturnega programa ob praznovanju kresne noči in ob tako svojem delu spoznavali stara znanja ter kulturno in naravno dediščino tega dela Slovenske Istre.

Soseska Nove Poljane

(30.6. – 13.7.2011)


Organizator: Združenje staršev in otrok Sezam

 

Tabor je potekal na Novih Poljanah v Ljubljani, kjer so prostovoljke pripravile različne prostočasne aktivnosti za otroke različnih socialnih ozadij, ki so v zgodnje-poletnih dnevih ostali v Ljubljani, in jim tako pričarale magičen začetek poletnih počitnic. Med aktivnosti, ki so jih pripravile, so bile različne socialne in družabne igre, športne aktivnosti in kreativne delavnice, učili so se osnov pantomime, iskali so zaklad, se igrali duhce in še kaj. Prostovoljke so v prostem času obiskale tudi slovensko obalo in nekatere druge, nekoliko bolj skrite kotičke naše dežele.

Duševno zdravje in evropsko leto prostovoljstva

(2.7. – 9.7.2011)

 

Organizator: Novi paradoks

 

Tabor je potekal na eko kmetiji Topol, kjer ima društvo Novi paradoks stanovanjsko skupino, namenjeno zdravljenju duševnih bolezni v zdravem okolju. Prostovoljci so pomagali pri ureditvi bivanjskih prostorov in dnevnega centra ter sadovnjaka, pri čemer so sodelovali z lokalnim prebivalstvom in rezidenti stanovanjske skupine. Ob delu so spoznavali problematiko stigmatizacije  duševnih bolnikov, pa tudi kulturno dediščino in značilnosti Notranjskega regijskega parka. V prostem času so si ogledali kar nekaj koncev naše dežele, med drugim Škocjanske jame in slovensko primorje, kjer so se med drugim podali na nočno kopanje.

Revitalizacija vasi Tomaj

(3.7.- 10.7.2011)


Organizator: Kulturno društvo ProstoRož

 

Tabor je potekal v sklopu širšega projekta revitalizacije vasi Tomaj, pri katerem želijo organizatorke z majhnimi posegi v prostor omogočiti prebivalcem kvalitetnejše preživljanje prostega časa in obenem ponuditi možnosti za prihodnji hitrejši razvoj dejavnosti, ki si povezane s tem (turizem, vinogradništvo, kulturne prireditve..itd). Prostovoljci so na taboru pomagali pri ureditvi skupnih javnih prostorov, pri urejanju šolskega igrišča in postavitvi igral za otroke, pri obnovi vaških poti in kamnitih zidov ter postavitvi lesenih in kamnitih klopi. Mednarodni prostovoljci so bili s strani krajanov izjemno lepo sprejeti, saj so jim le ti vsakodnevno pripravljali različne dobrote in jim tako predstavili kulinarične značilnosti tega dela Slovenije.

Soline – mednarodni tabor v muzeju solinarstva

(11.7. – 21.7.2011)


Organizator: Pomorski muzej – Museo del Mare Piran – Pirano

 

Tudi letos je, na veselje mnogih prostovoljcev, v Sečoveljskih solinah potekal tradicionalni, že trinajsti solinarski tabor in nadaljevali tradicijo prostovoljstva na tem območju. Prostovoljci so pomagali pri obnovi solnega polja, ki ga sestavljajo bazeni za različne stopnje izhlapevanja skupaj s kristalizacijskimi bazeni, kjer poleti poteka žetev soli. Spoznali so se tudi s pobiranjem soli na tradicionalen, srednjeveški način in se naučili specifičnih delovnih spretnosti. Ob tem so pomagali pri ohranjanju kulturne identitete tega dela slovenske Istre ter pri ozaveščanju širše javnosti o pomembnosti samih solin. V prostem času pa je bilo na sporedu kopanje in druge športne dejavnosti ter spoznavanje lokalnih znamenitosti, navad in običajev ob obiskovanju bližnjih vasi in mest.

Poletni tabor Pliska

(16.7. – 23.7.2011)


Organizator: Mladinski hotel Pliskovica / Razvojno društvo Pliska

 

Prostovoljci so se v okviru tabora Pliska podali v Pliskovico na Krasu, kjer so bili vključeni v delovanje na področju ohranjanja in promocije kulturne dediščine na tem kraškem področju. Prostovoljci so na taboru pomagali pri ohranjanju videza kraške gmajne, saj so sodelovali pri obnovi kraških zidkov, ki so na tem območju skozi desetletja nastajali ob čiščenju kraškega sveta, na javnih površinah so urejali gredice z avtohtonimi kraškimi rastlinami in podobno. V času trajanja tabora so obiskali tudi starejše prebivalce vasi in jim pomagali pri ureditvi dvorišč, ulic in vrtov, s čimer se je krepilo tako sodelovanje z lokalnim prebivalstvom kot medgeneracijski dialog.

Sotočje 2011 – surf kamp

(21.7. – 29.7.2011)


Organizator: Kinološko društvo za iskanje, zaščito in reševanje (krajše IZAR)

 

Tabor je bil organiziran z namenom predstaviti mladim alternativne in inovativne oblike preživljanja prostega časa. Mednarodni prostovoljci so pomagali pri postavitvi športnega vodnega objekta, namenjenega rečnemu surfanju, ki bo ostal v lokalnem brežiškem okolju tudi po taboru in lokalnim mladim nudil alternativno in zabavno obliko preživljanja prostega časa. Prostovoljci so na taboru pomagali pri čiščenju rečnih bregov, pri postavljanju žičnih konstrukcij in sidrišč za surfanje na valovih reke Krke in Save, raziskovali so uporabnost in plovnost različno velikih surf desk v različnih vodnih okoliščinah ter se spoznavali različne tehnike surfanja.

 Poletni tabor po grajsko

(25.7. – 5.8.2011)


Organizator: RIS Dvorec Rakičan

 

Mednarodni tabor, ki je potekal v bližini Murske sobote, je bil namenjen druženju z otroki in mladostniki iz socialno šibkih družin, ki zaradi finančnih nezmožnosti počitnice preživljajo v domačem okolju. Ti otroci so imeli možnost udeležbe na delavnicah, kjer so lahko vsaj del svojih počitnic preživeli v družbi sovrstnikov na kreativen in razigran način. Mednarodni prostovoljci so pomagali pri izvajanju športnih aktivnosti in pri izvajanju različnih umetniških delavnic, kot so delavnice oblikovanja iz gline, rokodelske delavnice, likovne delavnice…, otroke pa so poučevali tudi angleščino in na takšen način prispevali svoj delež k brezskrbnemu in poučnemu preživljanju poletnih počitnic ter k ustvarjalnosti,  razvoju in samopodobi otrok.

Novi dom za vidro

(30.7. – 13.8.2011)


Organizator: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

 

Prostovoljci so se odpravili na tabor na Goričko, kjer so se pridružili projektu ohranjanja populacije vidre, ki se izvaja v centru Aqualutra. Pomagali so pri ureditvi zunanjosti izobraževalnega centra, urejali so učne poti in pomagali pri postavitvi drugih pomožnih objektov, potrebnih za nemoteno delovanje centra. Ogledali so si Krajinski park Goričko in spoznavali njegove naravne značilnosti, pri čimer je bila posebna pozornost namenjena spoznavanju značilnosti evrazijske vidre, poleg tega pa sp se seznanjali tudi s tamkajšnjo glasbo, arhitekturo, orodji, jezikom… S svojim delovanjem so tudi lokalno skupnost opozorili na pomembnost ohranjanja naravne dediščine in na pomen prostovoljstva pri združevanju ljudi tako iz mednarodnega okolja kot lokalnega prebivalstva. Prisotnost mednarodnih prostovoljcev v tem nekoliko manj razvitem področju je bilo pomembno za obojestransko kulturno izkušnjo in obogatitev stikov med ljudmi.

Festival Kamfest

(1.8. – 14.8.2011)


Organizator: Jasmina Beganović in Blaž Švigelj

 

Festival Kamfest, ki vsako leto popestri kulturno in turistično ponudbo pod  Kamniško-Savinjskimi planinami poznamo praktično vsi, letos pa je bil njegov program obogaten tudi z udeležbo mednarodnih prostovoljcev, ki so pomagali pri pripravah in izvedbi organizacije festivala. Tuji prostovoljci so se ob svojem delu povezali z domačini, si vzajemno pomagali pri pripravljanju festivala in ob tem spoznavali naravo organiziranja tako obsežnega kulturnega dogodka kot je Kamfest.

8. tabor paraplegikov in tetraplegikov z udeležbo tujih prostovoljcev

(23.8. – 30.8.2011)


Organizator: Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

 

Ta, že tradicionalni tabor je bil letos zelo pester, saj je je potekal na več koncih Slovenije in ne le v Semiču, kot je bilo v navadi do sedaj. Prostovoljke so se družile z uporabniki počitniškega doma, se spoznavale s problematiko paraplegikov in tetraplegikov, skupaj so se odpravili na več izletov, med drugim so obiskali Ljubljano, preživeli vikend v Pacugu in si za konec ogledali še Novo Mesto. Teden je bil res pestra mešanica dela in skupnega preživljanja počitniškega časa.

Ana Plamenita

(4.11. – 13.11.2011)


Organizator: Gledališče Ane Monro

 

Tudi ta tabor postaja tradicionalen, saj so prostovoljci letos že tretjuč sodelovali pri ognjenem festivalu Ana Plamenita. Ob svojem delu so sodelovali z umetniki iz tujine, katerim so pomagali pri pripravi in postavitvi različnih ognjenih ambientov in inštalacij, ob tem pa so imeli tudi vlogo so-kreatorjev idej, tako da so se tudi sami lahko umetniško izražali. Na dvodnevnem dogodku so tudi animirali obiskovalce in tako postali eden ključnih delov tega dvodnevnega pravljično-ognjenega festivala.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close