Kratkorocno prostovoljstvo

Tabor “Razvoj turizma v zidanicah kot unikatnega turističnega produkta na podeželju”
17. – 26.5.2013

Organizator: Konzorcij turizem v zidanicah

V okviru tabora so mednarodni prostovoljci pomagali lokalni skupnosti na Dolenjskem razvijati okolju prijazen in trajnosten turizem. Dolenjska je regija z bogato naravno in kulturno dediščino, posebno mesto srečanja obojega pa so zidanice, kjer so prostovoljci preživeli dober teden, se srečevali z lokalnim prebivalstvom in spoznavali regijo. V prvem delu tabora so prostovoljci pripravili zemljo in zasadili ekološki vinograd, pri čemer je vsak udeleženec iz različne države zasadil svojo nacionalno vrsto, prostovoljci pa lahko sedaj rast “svojega” vinograda spremljajo prek Facebooka (https://www.facebook.com/TurizemVZidanicah). V drugem delu tabora so prostovoljci razvijal strategijo, kako in na kakšen način lahko lokalna skupnost razvija “zeleni” turizem. Prostovoljci so kot tujci lahko podali svoja mnenje, ideje in predloge, ki so jih lokalni prebivalci uporabili pri razvoju trajnostne in zanimive turistične ponudbe. Tudi prostovoljci so se veliko naučili in dobre prakse lahko prenesli v svoje domače okolje.

Tabor “Karajžewc”
26.5. – 2.6.201
Organizator: Cerkljanski mladinski alternativni klub (C.M.A.K. Cerkno)

Letos je blizu Cerknega, ob reki Idrijci, že tretje leto zapored potekal tabor “Karajžewc”. Mednarodni prostovoljci so priskočili na pomoč lokalni mladini pri pripravi tridnevnega dogodka z istim imenom. Del tabora je bil tako namenjen pripravam dogodka, ki so vključevale aktivnosti kot so postavitev odra, smerokazov, priprava plakatov in drugih označb, v drugem delu tabora pa so se prostovoljci udeleževali raznih delavnic, ki so potekale v sklopu dogodka. Lahko so igrali na glasbenih delavnicah, se izražali na plesnih in umetniških delavnicah, se učili pripravljati tradicionalno hrano ali pomagali pri izvedbi dejavnosti za otroke. Naravne in kulturne lepote skritih kotičkov naše dežele so spoznavali skozi predavanja o etnologiji, koncerte etnološke glasbe, poslušanje slovenskih pravljic in projekcije filmov. Ob svojem delu in srečevanju z lokalnimi mladimi so prispevali tudi k širšemu cilju tabora, to je povezovanju in vključevanju mladih v aktivnosti, ki prispevajo h kulturnemu ozaveščanju, medkulturnemu učenju ter spoznavanju možnosti življenja na okolju prijaznejši način.

Tabor “Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema”
1.– 11.6.2013
Organizator: Kino Otok – Isola Cinema

Mednarodni filmski festival Kino Otok in prostovoljski tabor – ta odlična kombinacija se je odvila že tretje leto zapored! Mednarodni prostovoljci so predstavljali interventni vod, ki je skrbel za ureditev nujnih stvari na festivalu. Pripravljali so prizorišča za filmske projekcije, skrbeli za prizorišča obfestivalskega dogajanja ter delali na recepciji Škampa – taboriščnega prostora za vse prostovoljce, ki so sodelovali na festivalu. Delo na festivalu je bilo marsikdaj tudi fizično naporno, a ob večerih poplačano z ogledi filmskih projekcij kvalitetnih filmskih ustvarjalcev iz Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope.

Tabor “MIKS – mednarodni kamp sožitja”
8.6. – 22.6.2013

Organizator: Mladinski center IndiJanez

V Mariboru je bilo junija pestro! Mladinski center IndiJanez, ki se ukvarja z najrazličnejšimi dejavnostmi za mlade in spodbuja razvoj neformalnih kulturnih praks, je z mednarodnim prostovoljskim taborom aktiviral mlade v Mariboru. S pomočjo “akcij”, enodnevnih dogodkov organiziranih v javnem prostoru, so k sodelovanju poskušali pritegniti čim več mimoidočih ljudi in mladih. Akcije so izvajali v okviru različnih, že obstoječih projektov v MC-ju, z njimi pa so želeli prispevati k boljšemu sožitju ljudi iz različnih socialnih okolij, vrednot in kultur, pa tudi narave v mestu. V prvih dneh tabora so prostovoljci akcije pripravljali in se naučili potrebnih znanj, nato pa so jih izvedli. Z izredno atraktivnimi akcijami so tako prostovoljci sredi mesta naredili mini disko, delili brezplačne objeme, izvedli sprehod živih mrtvecev. S projektom so organizatorji želeli izboljšati participacijo mladih v lokalnem okolju ter s tem prispevati k sprejemanju razlik in boljšemu sobivanju.

Tabor “Alternativne počitnice”
30.6. – 13.7.2013
Organizator: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam

Organizacija SEZAM vsako leto v Ljubljani organizira mednarodni prostovoljski tabor, s katerim želi popestriti prosti čas otrokom iz velikih mestnih sosesk, ki bodo poletne mesece preživljali doma. S taborom so želeli spodbujati druženje otrok iz različnih socialnih okolij, ki so zaradi družbenih sprememb v zadnjem desetletju postali med seboj odtujeni. Otroci se na igriščih in v parkih družijo vedno manj. Mednarodni prostovoljci so tako z otroki dva tedna izvajali različne delavnice in dejavnosti ter se z njimi predvsem zabavali. Otroke so učili novih iger, spodbujali njihovo kreativnost, odkrivali sosesko, kjer živijo ter izvajali športne aktivnosti. Otroci so v aktivnostih s prostovoljcu vadili svojo angleščino, predvsem pa spoznali nove prijatelje med vrstniki iz domače soseske, ki jih do tedaj niso poznali. V prostem času so prostovoljci spoznavali prestolnico, odpravili pa se tudi na dvodnevni izlet h Kolpi.

Tabor Soline – Saltpans
8.7.2013 – 18.7.2013
Organizator: POMORSKI MUZEJ – MUSEO DEL MARE »SERGEJ MAŠERA« PIRAN – PIRANO

Tabora Soline-Saltpans najbrž ne rabimo posebej predstavljati, saj je letošnje leto potekal že petnajstič! Osrednji namen prostovoljskega tabora je ohranjanje te izredno pomembne kulturne in naravne dediščine v slovenskem primorju ter ozaveščanje javnosti o pomembnosti tega naravnega habitata. Delo se je v preteklem letu nekoliko spremenilo in tudi letos so prostovoljci nadaljevali izvajanje podobnega programa. Glavna naloga prostovoljcev je bila vzdrževanje muzejskih objektov na solnih poljih in s tem preprečevanje njihovega propadanja. Prostovoljci so barvali okna in vrata, pulili travo, ki se čez leto zaraste ob stavbah in na poteh ter skrbeli za urejenost notranjosti muzeja. Prostovoljce je na začetku tabora sprejel piranski župan g. Bossman, muzejski delavci pa so jim predstavili bogato zgodovino pridobivanja soli na tem področju.

Tabor “Ureditev poti do ovčjaških klavž (Kanomlja)”
16.7. – 24.7.2013
Organizator: Center za idrijsko dediščino

Geoparki so posebna območja geološke dediščine, prepoznana zaradi izstopajočega znanstvenega, ekološkega in kulturnega pomena na nacionalni ali nadnacionalni ravni. Edini geopark v Sloveniji se nahaja v Idriji, kjer je tudi potekal letošnji mednarodni prostovoljski tabor. Osrednji namen tabora je bila rekonstrukcija pešpoti od Kanomlje (vodne zapornice pod zaščito UNESC-a) do Ovčjaških slapov. Delo je bilo precej telesno naporno, saj so morali prostovoljci kopati, sekati grmovje, utrjevati pot itd. Na lokalnem praznovanju so domačinom pomagali pri postavitvi šotora in drugih organizacijskih zadevah, predstavili pa so jim tudi državo, s katere prihajajo. Celoten tabor je potekal v neokrnjeni naravi in v bližini vode. V študijskem delu so prostovoljci spoznali geološke in naravne značilnosti idrijske regije ter obiskali največji rudnik živega srebra v Evropi. Vmes so se družili z lokalnim prebivalstvom.

Tabor “Na stari rudni poti”
21.7. – 28.7.2013
Organizator: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Mednarodni prostovoljci so na tem prostovoljskem taboru urejali “Staro rudno pot”, ki pelje iz središča Jesenic do rudnikov železa na Savskih Jamah pod Golico. Pot so urejali tako v infrastrukturnem smislu (pot so utrdili ter postavili označbe, table, klopi, koše za smeti), kakor tudi v smislu priprave celovitih informacij za obiskovalce (informacijsko brošuro o poti so prevedli vsak v svoj jezik). Ker so prostovoljci kraj obiskali prvič, so domačinom kot tujci oziroma turisti predstavili svoje zamisli, kako napraviti Staro rudno pot privlačnejšo in lepšo. V študijskem delu tabora so prostovoljci izvedeli več o regiji, zlasti o rudarski tradiciji in ugotovili, da to, kar je nekoč veljalo za slabost teh krajev, danes predstavlja bogato kulturno dediščino, ki jo Jesenice lahko izkoristijo za turizem. Prostovoljci so se na taboru spoznavali tudi z ornitologijo: opazovali so življenje mnogih vrst ptic, ki živijo v okolici karavanškega gorovja.

Tabor Kamfest
5.8.3013 – 21.8.2013
Organizator: Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik

Letošnji Festival Kamfest je mednarodne prostovoljce gostil že tretjič zapored. Osrednja naloga prostovoljcev je bila pomoč organizatorjem pri pripravi festivala, s čimer so bili aktivno vključeni v kreativne procese neposredno pred začetkom festivala. V prvem delu tabora so tako prostovoljci pomagali pri pripravi festivalskih prizorišč, njihovem varovanju, nošenju opreme itd, v drugem delu pa so samostojno ali ob pomoči drugih izvajali različne delavnice (tehnične, kreativne delavnice), organizirali okrogle mize in pogovore. Prostovoljci so pri delu na festivalu spoznavali lokalne prebivalce, zadnji dan pa so se s celotno festivalsko ekipo odpravili v bližnje terme Snovik.

10. Tabor mladih paraplegikov, tetraplegikov in mednarodnih prostovoljcev
28.8. – 2.9.2013
Organizator: Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Letošnji prostovoljski tabor mladih paraplegikov, tetraplegikov in mednarodnih prostovoljcev je bil jubilejni, saj je bil že deseti po vrsti! Prostovoljci na taboru so paraplegikom in tetraplegikom iz društva Paraplegiki ljubljanske pokrajine, pomagali pri vsakodnevnem življenju ter opravilih, predvsem pa je bil tabor namenjen druženju, družabnim igram in izletom po Sloveniji. Skupina se je tako najprej odpravila po Prekmurju, kjer so si ogledali tropski vrt, Brod na Muri, obiskali so Terme 3000. Iz Prekmurja so se nato napotili v Ljubljano, kjer so si po sprejemu pri podžupanji MOL ogledali mesto, nato pa so se odpravili v Semič, v Belo Krajino, kjer so preživeli zadnjo polovico tabora. Tabor je koristil obojim – tako prostovoljcem kot članom društva; prostovoljci so se spoznali z življenjem paraplegikov in tetraplegikov ter videli Slovenijo, člani društva pa so s prostovoljci obnavljali znanje angleščine, se zabavali in spletali nova prijateljstva.

Tabor Pika potuje
20. – 30.9.2013
Organizator: Festival Velenje

Pika potuje (Pippi travels ) je mednarodni prostovoljski tabor, ki je potekal v sklopu Pikinega Festivala v Velenju, največjega otroškega festivala v Sloveniji. Na festivalskem prizorišču ob Velenjskem jezeru je deset prostovoljk iz tujine sodelovalo pri organizaciji in izvedbi kratkočasnih in poučnih aktivnosti za otroke z najrazličnejših področij človeške ustvarjalnosti. Letošnji festival je bil posvečen tematiki zdravja ter kulturni raznolikosti, k čemer so v izdatni meri prispevale tudi prostovoljke, saj so v tematskem sklopu »Svet« otrokom na razgiban in raznolik način predstavljale kontinente. Otroci so tako ob druženju s prostovoljkami iz tujine svet spoznavali iz prve roke.

Sklop taborov “Vesele angleške počitnice v dvorcu Rakičan” Organizator: RIS Dvorec Rakičan

V dvorcu Rakičan so tudi letos pripravili počitniške aktivnosti za otroke in v njih vključili mednarodne prostovoljce. V času poletnih šolskih počitnic so organizirali pet enotedenskih taborov za otroke iz cele Slovenije, znotraj teh pa prav toliko dvotedenskih prostovoljskih delovnih taborov. Osrednja naloga prostovoljcev je bilo poučevanje angleščine na inovativen, igriv in kreativen način, ki bo otroke motiviral in spodbujal. Prostovoljci so otrokom omogočili živo srečanje z angleškim jezikom. Pogoji za udeležbo na taboru so bili malce zahtevnejši od običajnih, saj so se tabora lahko udeležili prostovoljci z dobrim znanjem angleščine, ki jih veseli delo z otroki in so samoiniciativni. Ker je dvorec Rakičan obdan s čudovito naravo, je bil res idealno okolje za zabavno učenje tako otrok kot prostovoljcev.

 

 Srednjeveški dnevi
20.10. – 3.11.2013

Organizator: RIS Dvorec Rakičan

V oktobru, v času tako imenovanih krompirjevih počitnic, je RIS organiziral Srednjeveške dneve, s katerimi je otrokom na zabaven način približal zgodovino. Otroci so imeli priložnost sodelovati v srednjeveških igrah, skozi gledališko predstavo pa so spoznali, kako so kralji in kraljice nekoč živeli na gradovih. Preizkušali so se v pripravi dobrot iz mladosti svojih babic, pri izdelovanju srednjeveških oblačil in dodatkov za gledališko igro. Pri vseh teh aktivnostih so jim aktivno pomagali prostovoljci, ki z njimi ves čas bivali na dvorcu Rakičan. Na noči čarovnic so vsi uživali na veliki »Halloween Party« s koncertom.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close