Kaj počnemo


Skozi dosedanje delo smo razvili široko paleto storitev:


  • nudimo celovito podporo prostovoljcem: od kratkoročnih oblik prostovoljnega dela (mednarodni prostovoljni tabori, mladinske izmenjave in seminarji) do dolgoročnih (Evropska prostovoljska služba, dolgoročno prostovoljno delo v okviru SCI programov in programa GLEN),
  • posebno skrb namenjamo tudi socialno depriviligiranim skupinam prostovoljcev, predvsem mladim s posebnimi potrebami, in sicer v okviru programov Sheltered placement in Youth and Unemployment Working Group – YUWG,
  • organiziramo projekte prostovoljskega dela skupaj z lokalnimi organizacijami na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, mirovništva, pomoči depriviligiranim družbenim skupinam, itd.,
  • organiziramo izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev in njihovih mentorjev z namenom širjenja ideje prostovoljskega dela,
  • podpiramo posameznike in skupine pri prostovoljskem delu v lokalnih skupnostih,
  • spremljamo in ocenjujemo projekte, ki jih podpiramo, tako v lokalnem kot tudi širšem kontekstu in skrbimo za objavo rezultatov,
  • informiramo o možnostih prostovoljskega dela v Sloveniji in po svetu in
  • se vključujemo v mednarodne akcije, ki promovirajo sodelovanje ljudi različnih narodnosti, kultur in političnih pogledov v prepričanju, da razumevanje med raznimi nacionalnimi skupinami lahko vodi k sožitju in mirnemu reševanju konfliktov med narodi.

Mednarodno prostovoljsko delo ohranja vse prvine prostovoljskega dela in se lahko izvaja na različnih področjih. Posebnost mednarodnega prostovoljskega dela je ta, da prostovoljci ne izvajajo dela v svoji državi, ampak z delom prispevajo še k priznavanju medsebojne odvisnosti vseh skupnosti v svetu. Kot tako ponuja alternativno preživljanje prostega časa in hkrati vzpodbuja, da zamisli in izkušnje, ki jih pridobimo z delovanjem na svetovni ravni, prenesemo na aktivnosti v lokalnem okolju.

Njegovi temelji so medkulturne in mednarodne izmenjave, ki se delijo na kratkoročno (do dveh mesecev), srednjeročno (od dveh do šestih mesecev) in dolgoročno (več kot šest mesecev) prostovoljsko delo. Prostovoljci delo opravljajo, ne da bi pričakovali denarno plačilo ter s svojim delom stremijo k izboljšanju kakovosti življenja, pri tem pa se soočajo s procesi, kot so učenje, kulturno zavedanje, prilagajanje prioritet, pridobivanje novih veščin in poznanstev.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close