Trajanje

1.6.2020-31.5.2022

Financer

MOVIT – Nacionalna agencija programa ERASMUS+

Nosilec projekta

Zavod Voluntariat

Partnerji

INEX SDA (Češka), Young Researchers of Serbia (Srbija), Inventi Labs (Češka)

Opis projekta:

Namen projekta ImProve your Impact je prispevati k merjenju učinkov in priznavanju vpliva prostovoljskih/mladinskih dejavnosti na razvoj zmogljivosti mladih. Vključene NGO organizacije – Zavod Voluntariat, Inex-SDA in Young Researchers of Serbia (YRS) se s svojim rednim delom prizadevamo za večje priznavanje pridobljenih kompetenc in spretnosti v neformalnem učenju skozi sodelovanje v različnih oblikah mladinskega dela. To je področje s katerim se ukvarjamo že več let in smo jih naslavljali že s predhodnimi projekti. Preko dveh projektov Erasmus+, na katerih smo bili v partnerstvu z Inex-om (kateri je sodeloval z IT podjetjem, projektnim partnerjem, Inventi Labs kot zunanjimi izvajalci), smo razvili spletno aplikacijo IM-PROVE, ki pretvarja oprijemljive izkušnje prostovoljcev v kompetence in z drugim smo spletno aplikacijo posodobili v osnovno mobilno različico, ter jo povezali z Youthpassom, Europassom in učnimi značkami BadgeCraft platforme. V letošnjem letu pa smo izvedli še obisk izvedljivosti, kjer so sodelovali tudi YRS, in smo vsi trije projektni NGO partnerji skupaj zasnovali projekt, s pomočjo Inventi Labs preko Skypa in ga naknadno skupaj napisali.

Vsi NGO projektni partnerji se tudi že leta ukvarjamo tudi z merjenjem učinkov v naših organizacijah, vendar nam še vedno ni uspelo najti enotnega sistema, ki bi ga lahko implementirali za vse različne tipe projektov, ki jih izvajamo. Sedaj pa smo odkrili dodatni potencial IM-PROVE aplikacije, ki bo vsebinsko in tehnično nadgrajena in primerna za vse tri sodelujoče mednarodne prostovoljske mreže (SCI, Alliance in CCIVS) , kot tudi za širši nabor projektno usmerjenih prostovoljskih in mladinskih organizacij, sedaj tudi na nacionalni ravni.

Cilji

– Nadgraditi aplikacijo IM-PROVE, da bo na voljo tudi v nacionalnem kontekstu in širšem mednarodnem, ter ražiriti profil organizacij za 30%

– Povečati število uporabnikov aplikacije za vsaj 60%

– Omogočiti merjenje učinkov aktivnosti

– Povečati prepoznavnost kompetenc med mladimi in spodbuditi zavedanje pomemvbnosti aktivnega državljanstva v njihovem osebnem in poklicnem razvoju

– Povečati vidnost aplikacije na nacionalni in mednarodni ravni zunanjim deležnikom

Skozi cel projekt bo vključenih vsaj 120 udeležencev. Sodelovali bodo pri razširjanju profila aktivnosti znotraj aplikacije in identificiranju filtrov za merjenje učinkov (raziskava), pri pilotnem testiranju, multiplikativnih dogodkih in drugih diseminacijskih aktivnostih. V projekt bomo vključili čim širši krog deležnikov s fokusom na sledečih profilih: taborovodje, mladinski delavci in prostovoljci, ki delajo z mladimi, uporabniki zdajšnje aplikacije, nacionalni in mednarodni deležniki (lokalni in nacionalni odločevalci, izobraževalne ustanove, podjetja, prostovoljske mreže, nevladne organizacije, druga društva in organizacije).

Rezultati

Bodo objavljeni naknadno

Kontaktna oseba

Katja Celin Yere, info@zavod-volunariat.si