Vključevanje in aktivizem mladih: kako podpreti kolektivne akcije
ImProve: Orodje za beleženje kompetenc pridobljenih s prostovoljstvom
E-TICK: Spletni tečaj o etični komunikaciji
Z globalnim učenjem do globalnih ciljev
Mladi in mednarodno razvojno sodelovanje
Kako po labirintu prostovoljstva
Od prostovoljca do aktivnega državljana
Svet v učilnici: Vodnik za učitelje na projektih šolskih partnerstev
Cel svet v naši vasi
Art Fusion priročnik za trenerje
Priprave prostovoljcev na globalno delo
Mednarodno sodelovanje v medarodnem prostovoljstvu
Projekt: A.W.A.R.E.

Uredniki:

Zavod Voluntariat, Društvo Humanitas.

Ta publikacija je bila pripravljena s finančno pomočjo Evropske unije

Projekt: A.W.A.R.E.

Partnerji:
Zavod Voluntariat, Comune di Padova, BOCS Foundation, Fundatia Floarea Lalomiteana, Co.Ge.S., Društvo Humanitas, Znam i Moga, Zeit!Raum, GEZA

Projekt: Volunteering for Social Inculsion

Partnerji:
Grundtvig Learning Partnerships