Specializiramo se za prijavo, organizacijo in izvedbo prostovoljskih projektov. Vsaki organizaciji in šoli bi prav prišo nekaj dodatnih prostovoljskih rok – z veseljem vam jih pomagamo najti!

Najpogostejši odgovor na prostovoljske potrebe organizacij in šol so delovni tabori in evropska solidarnostna enota, ki sta opisani spodaj.

V kolikor vas kateri od programov zanima ali pa imate drugačne potrebe nas kontaktirajte na info@zavod-voluntariat.si in skupaj bomo našli rešitev!


DELOVNI TABOR?

Mednarodni prostovoljski tabor je prostor, kjer ljudje katerekoli narodnosti, prepričanja in vere živijo in delajo skupaj dva do tri tedne na neprofitnem projektu, ki ga organizira lokalna organizacija.

Večina taborov se izvaja v poletnih mesecih, posameznega pa se udeleži od 6 do 20, včasih celo 50 in več posameznikov, ki delajo prostovoljno in se družijo z lokalnim prebivalstvom. Mednarodni tabori pomenijo nesebično dajanje pomoči oziroma delo, ki ni plačano. Organizirani so tako, da skupina prostovoljcev dela od šest do osem ur na dan, preostali čas pa se vrstijo študijske teme, izleti, ekskurzije ter ostale prostočasne aktivnosti. Tabori so lahko tudi posebni, otroški, mixed-age tabori ali tabori za družine, itd.

Stroški?

Organizator mora zagotoviti primerne razmere za bivanje in hrano;
Udeleženec poravna prijavnino za kritje stroškov procesiranja in zavarovanja. Sam si plača tudi potne stroške.


EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA?

Projekti prostovoljstva potekajo znotraj programa Evropska Solidarnostna Enota. ESE je namenjen mladim od 18. do vključno 30. leta in jim omogoča neformalno izobraževanje znotraj mednarodnega prostovoljskega projekta.

Tako lahko gostite mlade da v vaši organizaciji od enega do dvanajst mesecev opravljajo razne naloge (grafični design, jezikovna podpora v šoli, delavnice za otroke, organizacija projektov,…)

Stroški?

Program ESE krije vse stroške prostovoljca: potne stroške, najemnino, jezikovni tečaj, prevoz na delo, zavarovanje, prehrano in žepnino. Organizator pa je zadolžen, da jim pri tem pomaga (iskanje stanovanja, nakup kart za javni prevoz.