EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers je iniciativa, ki združuje prostovoljce in organizacije iz držav Evropske unije in tretjih držav z namenom zagotavljanja praktične podpore pri nudenju humanitarne pomoči, krepitve lokalne zmogljivosti ter odpornosti v primeru naravnih nesreč.

Projekt je začel teči z začetkom leta 2016, v naslednjih letih pa si želijo vključene organizacije nuditi priložnost za humanitarno delo približno 4000 državljanom Evropske unije. Naknadno bodo ponudili priložnost tudi prostovoljcem, ki bi si želeli opravljati prostovoljsko delo preko spletne platforme.

EU Aid Volunteers je odprt za vse, ki so državljani EU ali pa bivajo v Evropski uniji daljše časovno obdobje ter so stari nad 18 let. Zgornje starostne meje ni. Izbor prostovoljcev poteka v skladu s tem, kakšne so humanitarne potrebe v ogroženih državah ter temelji na načelih enakih možnosti in nediskriminacije.

Za vsak projekt posebej bo izraženo, kakšen profil prostovoljca organizacija išče. V grobem se bo prostovoljce ločilo na tiste z manj kot pet let delovnih izkušenj (Junior professionals) in tiste z več kot pet let delovnih izkušenj (Senior professionals).

Prostovoljci bodo izvajali različne aktivnosti. Te bodo odvisne od  specifične situacije v državi, kamor se bodo osebe odpravile ter od njihovih  kompetenc in preteklih izkušenj. Predvidevamo pa, da bo največ dejavnosti izvedenih na področjih, kot so: organizacijski razvoj, krepitev zmogljivosti, vodenje projektov, podpora pri zmanjševanju tveganja naravnih nesreč ter zagotavljanje pomoči pri odpravljanju posledic nesreč.

Prostovoljci ne bodo napoteni na nevarna območja. Prav tako se prostovoljcev ne bo pošiljalo na območja, kjer se je naravna nesreča ravnokar zgodila in je potreben prvi odziv. Projekti se bodo osredotočali na vnaprejšnje pripravljanje na potencialno nesrečo oziroma kasneje pomaganje pri odpravljanju dolgoročnih posledice nesreč.

Dolžina trajanja prostovoljnega dela je odvisna od projekta in lahko traja od 1 do 18 mesecev.

EU Aid Volunteers program udeležencem krije stroške prevoza, nastanitve in zavarovanja. Poleg tega bodo prostovoljci dobili še mesečno žepnino za hrano, lokalni prevoz in druge vsakodnevne izdatke.

Pomemben del programa je pripravljalni trening, ki ga bodo prostovoljci opravili pred odhodom na projekt. Zajemal bo teme kot so spoznavanje Evropske unije, njenih zunanjih odnosov in sistemov kriznega odzivanja, uvod v programe humanitarnih akcij, delo prostovoljcev, vodenje projektov, globalno učenje, itn. Treningi bodo prilagojeni posameznim prostovoljcem, njihovim izkušnjam in kompetencam.

Možna bo tudi prijava na spletno platformo, kjer se bodo prostovoljci lahko povezali z organizacijami v tretjih državah, ki potrebujejo pomoč na daljavo. Organizacije in prostovoljci bodo z registracijo na prostovoljsko platformo dobili možnost sodelovanja prek spleta.Za zaključek bi radi še enkrat poudarili to, da bo projekt EU Aid Volunteers vedno izveden s strani konzorcija, ki ga bodo sestavljale pošiljajoče organizacije iz držav Evropske unije in gostiteljske organizacije iz tretjih držav. Tretje države so tiste, ki niso ne članice EU, ne kandidatke za vstop vanjo. Delo prostovoljcev pa bo vedno znova povezano z realnimi problemi v lokalnih skupnostih v teh državah.

Zavod Voluntariat ima certifikat za napotitev prostovoljcev v tujino skozi EU Aid Volunteers, lahko pa se prijaviš tudi na kateregakoli izmed projektov drugih organizacij, saj so le-ti odprti za vse državljane EU.

Seznam trenutno aktualnih razpisov najdeš tukaj, za več informacij pa nam lahko pošlješ e-mail na info@zavod-voluntariat.si.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close