“Začnimo tukaj, s tem, kar čutimo in občutimo v učnih prostorih, ki jih držimo”.

Zgodba triletnega projekta Depth Education For Youth (DEFY) se je pričela v drugi polovici leta 2023. DEFY je eksperiment, ki je nastal skupaj z izobraževalci in za izobraževalce pri čemer raziskuje občutke z vzbujanjem občutkov ter poizveduje v nelagodje s tem, da ga povabi k sebi.

Po prvi etapi projekta je marca 2024 – kot poskus prenosa bistva deljenega – nastal Zine, skupek zapisov dnevnikov, poezije, umetnosti in utrinkov iz pogovornih srečanj (ang. ‘conversation circles’) ter niz tega, kar so izobraževalci  delili v prostorih DEFY vse od septembra 2023.

V nadaljevanju si lahko preberete več o samih temeljih in vodilnih načelih projekta DEFY.


VODILNA NAČELA PROJEKTA DEFY

sodelovalno povpraševanje – DEFY razumemo kot sodelovalno povpraševanje s kolegi izobraževalci in pedagogi. Gradivo, ki nastaja v različnih prostorih, velja za “temeljni diskurz”, skupaj s kolektivnim zavedanjem njegovih omejitev ter obenem potrebo po tem, da je treba vselej iti dlje in globlje v smislu razumevanja.

prepletenost, soudeležba – “Težko znanje” (ang. ‘difficult knowledge’) je za ta projekt osrednjega pomena. Gre za znanje, ki je težko tako zaradi boleče travmatičnega materiala dejanskih vsebin, kot tudi zato, ker “zahteva”od nas, da razmislimo o lastnih položajih in njihovih posledicah ter o naši prepletenosti s strukturnim nasiljem in nepravičnostmi. Pripravljeni smo na trenutke, ko to zna zmotiti našo samopodobo in občutek, kdo smo.

osredotočenost nase/ refleksivnost – Namesto da bi se spraševali “Kaj lahko storim?” in “Kako lahko pomagam?”, se vprašamo: “Kdo sem jaz?” in “Kako sem z vsem tem povezan_a?” Osredotočenost nase ne razumemo kot popuščanje, ampak kot nujno prakso za umeščanje sebe v nepredvidljive prostore in za stik s težkim znanjem (ang. difficult knowledge).

procesno informirani – Prepoznamo našo težnjo in kulturno navado, da želimo predstaviti rešitve in/ali “predpisati univerzalno pot naprej” in kako nam to omogoča, da zaobidemo upoštevanje naše lastne vpletenosti v škodljive sisteme, pri čemer naše udobje ostane nedotaknjeno.

jezik – Zavedamo se, kako je jezik sposoben tako potlačiti kot tudi razširiti našo zmožnost drugačnega raziskovanja in se zavežemo, da bomo eksperimentirali z različnimi vrstami izražanja prek DEFY, vključno z risanjem, slikami, metaforami, različnimi govorjenimi jeziki.

odnosnost – Čeprav ta projekt usmerja našo pozornost navznoter, ostajamo pozorni na njegov namen, ki je predvsem povečati zmožnost čutenja, kopanja globlje, se povezati širše, za in z drugimi.

udobje / raztezanje – Zavedamo se, da je del tega dela raziskovanje odnosa do (ne)udobja z disonanco, razočaranjem in še mnogo več.Ko se to pokaže v nas, vse bolj spoznavamo svetove v nas samih.

razkritje in soglasje – Ne predvidevamo, da so vsi pripravljeni na proces, ki bi lahko bil dražeč, moteč in disruptiven. V nadaljevanju moramo najti načine, kako sporočiti, kar se sprašuje in s tem posamezniku dati možnost, da privoli (ali ne) in prevzame odgovornost.

 

TEMELJI PROJEKTA DEFY

Morda ste vzgojitelj, moderator, mladinski delavec ali ste na poti, da to postanete…

In tukaj ste, ker vas povezuje skupna točka – to, da ste človek, da imate srce in dihate v času, ko se svet, v katerem živimo – družbeni, znanstveni in intelektualni – sesuva v svet iz katerega smo nastali – iz zraka, zemlje, rastlin in živali. To, da ste človek v času, ko je vse težje in težje prezreti krize zatiranja, nasilja in političnih polarizacij (težje jih je ignorirati, ne zato, ker stvari postajajo vse slabše ampak, ker se razkrivajo, kot pravi adrienne maree brown).

V katerih trenutkih ste pozorni na to pokanje, na to sesutje?
Ali ste zanj otopeli? Se mu izogibate?

DEFY (Depth Education For Youth) (slo. poglobljeno izobraževanje za mlade) …

je eksperiment, ki je nastal skupaj z izobraževalci in za izobraževalce.

Ponuja redek prostor za izobraževalce:
– da vzpostavijo bolj intimen odnos z nelagodjem, ki ga prinaša priznavanje kriz zatiranja in propada;
– da bi šli globlje, pogledali v sence in soodgovornost v nasilju;
– da bi začutili te problematike ter namenili pozornost temu, kako se nanje odzivajo naši umi, srca in telesa.

Kako bi lahko – kot izobraževalci:
– večali svoje zmogljivosti pri soočanju s “težkim znanjem” (ang. difficult knowledge);
– “ostali s “težavami” in;
–  bili sposobni držati in ohraniti prostor za druge – še posebej za mlade ljudi, s katerimi delamo – da storijo podobno?

Izhodišče DEFY-ja …

je tukaj in zdaj, med vrstniki in v nas samih (Shorr rad uporablja izraz “temeljni diskurz”). Začnimo tukaj, s tem, kar čutimo in občutimo v učnih prostorih, ki jih držimo.

DEFY ustvarja in organizira prostore za izobraževalce ter sprašuje …

Za kaj, kot izobraževalci, v svoji praksi ustvarjamo prostor?
Kaj smo se odločili dovoliti spustiti vase?
Kaj zadržujemo? Kaj vseeno vstopi?
Kaj se nam zdi, da je tisto, kar ne dobi prostora ali časa?
Kje so razpoke in možnosti za druge načine sodelovanja, za večjo globino?
Ali se ob času, namenjenem razmisleku in refleksiji, zavedamo, kako in zakaj bi se lahko bolj ustvarjalno in poglobljeno lotili teh razpok, vsega nelagodja, ki je nanje vezano in tistega, kar je zaskrbljujoče? Se začne v nas samih in se pomakne v našo prakso?

Kdo in kako …

Več kot 50 izobraževalcev iz Irske, Nemčije, Slovenije in Avstrije je namenilo svoj dragoceni čas, da bi se nam pridružilo na DEFY seminarju pisanja dnevnika. Individualno, vendar v prisotnosti drug drugega, so pisali svoja razmišljanja in občutke, ki so prihajali na plano ob številnih pobudah.

Dodatnih 20 izobraževalcev je pisalo dnevnik v svojem prostem času. 40 izobraževalcev  se nam je pridružilo pri intimnejših pogovornih srečanjih (conversation-circles*)

Upali smo, da ta srečanja izobraževalcem ne bodo predstavljala le prostor za refleksijo in izmenjavo spoznanj, temveč tudi krepila skupnost in zagotavljala vire, ki bi izobraževalcem ponudili priložnost za soočenje z občutki nelagodja ter s tem kolektivno raziskovanje njihovega področja zmogljivosti.

*Izobraževalci  so izmenjali izkušnje s poučevanjem v naslednjih formalno in neformalno učnih okoljih: osnovne šole in šole po osnovni šoli (19), tretja stopnja izobraževanja (17), mladinski centri/ mladinski delavci (15), aktivistični krožki (11), usposabljanje učiteljev (27) in skupine skupnosti (6). Opomba: na to vprašanje niso odgovorili vsi vprašani izobraževalci.

Vaša vključenost z Zine-om …

DEFY raziskuje občutke z vzbujanjem občutkov, poizveduje v nelagodje s tem, da ga povabi k sebi. Ti prostori so precej nežni, tako kot refleksije, s katerimi se boste ukvarjali na naslednjih straneh. Kolikor lahko, vas vabimo, da naslednje strani obravnavate s skrbnostjo. Bodite nežni do sebe in do strani.

Ali vam lahko povemo še kaj, preden se poglobite?

Kot projektna skupina smo se spraševale, ali stvari delamo na pravi način. Ali je ravnovesje ali perspektiva znotraj DEFY v redu? Kaj nam – izobraževalcem, v razmeroma privilegiranem položaju, ki uživamo zaščito sistemov, ki povzročajo škodo v drugih kontekstih –  manjka? [7], “kdo nosi stroške našega učenja in njegovega tempa?” [8]. Da bi ta vprašanja ostala z nami na tej poti in opirajoč se na delo izkušenih drugih, smo oblikovale niz vodilnih načel. Ta načela so bila podlaga za DEFY in so nas, kot ekipo, vodila pri skupnem delu. Ponujamo jih tudi vam, kot bralcem Zina. Našli jih boste na peti strani.

Popolnoma smo hvaležne kolegom izobraževalcem, da so stopili v proces, ki je bil včasih (in bo še naprej) moteč, včasih disruptiven in v katerem smo bile pozvane učiti se in deliti na načine, ki gredo preko racionalnega Hvala tudi neverjetnim članom DEFY-jevega mladinskega svetovalnega odbora in prijaznim ter velikodušnim pilotskim bralcem, ki so pregledali prve osnutke tega Zina.


 

Nabor povezav do ključnih dokumentov (e-Zine, orodje dnevnik) in kanalov (IG, priključitev pogovornim krogom) projekta najdete tukaj.

V kolikor vas zanima več o samem projektu in bi si želeli (v kakršni koli obliki) postati del naše skupne zgodbe nam pišite na: the.defy.collective@gmail.com

 

*DEFY je pobuda Suas/STAND (Irska), Comhlámh (Irska), Zavod Voluntariat (Slovenija) in finep (Nemčija)

**DEFY je financiran s strani EU (Program Erasmus+)