Trajanje

2019-2021

Financer

Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino

Nosilec projekta

Zavod Voluntariat

Opis projekta

Namen programa je izvesti različne vrste izobraževanj in usposabljanj za prostovoljce, mladinske vodje in trenerje, v okviru katerih bomo pričeli razvijati tudi usposabljanje za prostovoljce preko spleta s poudarkom na globalnem učenju in globalni državljanski vzgoji.

Cilji

  • Priprava mladih na aktivno in odgovorno udeležbo na prostovoljskih projektih.
  • Seznanitev mladih z njihovimi pravicami in dolžnostmi v okviru prostovoljnega dela.
  • Priprava mladih na medkulturno učenje, sprejemanje drugačnosti, preprečevanje diskriminacije, solidarnost do drugih in kulturo nenasilnega reševanja konfliktov.
  • Predstavitev pozitivnih učinkov mednarodnih projektov na mlade in lokalno skupnost prek spodbujanja družbene angažiranosti mladih.
  • Prenos znanja, kako pripraviti prostovoljce na udeležbo na njihovem mednarodnem prostovoljskem projektu.
  • Usposabljanje mladih za samostojno vodenje mednarodnih prostovoljskih projektov in s tem večanje njihovih zaposlitvenih možnosti.
  • Krepitev in promocija idej prostovoljstva, spodbujanje kontinuiranega vključevanja prostovoljcev z izkušnjami v prostovoljnem delu v prostovoljne programe v naši ali drugih organizacijah z namenom ohranjanja pridobljenih znanj in posredovanja le-teh naprej.
  • Krepitev aktivne vloge prostovoljcev in spodbujanje k širitvi pridobljenih znanj in veščin v lokalnem okolju, tj. omogočanju in pospeševanju izmenjave izkušenj med prostovoljci.

Rezultati

Bodo objavljeni po koncu projekta.

Kontaktna oseba

Katja Celin Yere, info@zavod-volunariat.si