SCI project, Wales, 1931-1932

Service Civil International (SCI) je mednarodna, mirovniška, prostovoljska organizacija, ki  zastopa vrednote kot so: prostovoljstvo, nenasilje, človekove pravice, solidarnost, spoštovanje naravnega okolja, vključevanje in sprejemanje ter sodelovanje in spodbujanje k pravičnejši družbi in h kvalitetnejšemu sobivanju različnosti.V luči teh vrednot izvaja tudi svoje primarne aktivnosti – mednarodne kratkoročne delovne prostovoljske tabore. Ti so odprti prostor za pisano, medkulturno življenje, razumevanje in delo prostovoljcev iz različnih držav, hkrati pa priložnost za odpravljanje predsodkov in mednarodno povezovanje. Ker so vpeti v širše okolje, širijo svoje vrednote in filozofijo strpnega in solidarnega bivanja na lokalni in globalni ravni. Njihov začetek sega v leta po prvi svetovni vojni, ko jim je temeljni kamen postavil idejni oče Pierre Cérésole. V duhu svoje mirovniške drže je povezal ljudi nasprotujočih si strani Francije in Nemčije ter jih združil v prostovoljskem delu pri obnovi v vojni porušene vasice.

Sprva so mednarodne skupine prostovoljcev delovale dolgoročno na območjih, ki so jih prizadele vojne in naravne katastrofe. V šestdesetih letih se je izoblikovala oblika mednarodnih kratkoročnih prostovoljskih taborov, kot jih poznamo danes.Organizacija Service Civil International podpira delovanje lokalnih neprofitnih organizacij, ki delujejo v smeri pomoči državam globalnega juga, ekoloških in okoljskih vprašanj ter socialno šibkih in zapostavljenih skupin. Svoje veje in delovne skupine ima v Evropi, Združenih državah Amerike, Južni Ameriki, na Bližnjem vzhodu, v Aziji, Afriki in Avstraliji, njenih aktivnosti pa se vsako leto udeleži več tisoč ljudi. Njena vizija je svet miru, pravičnosti in trajnostnega razvoja, kjer ljudje ob vzajemnem spoštovanju živijo skupaj brez nasilja ter z namenom miroljubnega reševanja konfliktov.

SCI workcamp, 2011

V Sloveniji Voluntariat kot veja SCI širi mirovniške nazore, ideje o trajnostnem razvoju, povezovanju s tretjim svetom in medgeneracijskim sodelovanjem, skozi prostovoljno delo in druge projekte. Predvsem želimo spodbujati lokalne organizacije, da svoje aktivnosti medkulturno obarvajo in tako širijo našo filozofijo, zato jim pomagamo priskrbeti mednarodne prostovoljce, nudimo podporo in svetujemo pri organizaciji taborov ter pripravimo seminarje in izobraževanja.

Poleg mednarodnih prostovoljskih delovnih taborov se pod njenim okriljem vsako leto odvije več mladinskih izmenjav, projektov z državami globalnega juga, družbeno-kulturnih dogodkov, delavnic in izobraževanj.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close