Aktualni projekti

Aktualni projekti

Project: Cultural Diversity as a Learning Tool in Youth Work
Duration: 2017 – 2019
Financier: Erasmus+
Project leader:  Communitiy Action Dacorum
Partners: Asociacion Cultural Integra – Spain

Community Action Dacorum – UK

Pozitiva Doma – Latvia

Vicolocorto – Italy

Project description: Cultural Diversity as a Learning Tool in Youth Work is a 2 years strategic partnership project which starts in January 2017. The project is funded under Erasmus+ and involves 5 organisations from 5 different EU countries.  The project intends to develop community cohesion by insuring diversity for young people through culture and informed opinion.

The project strongly focuses on shared skills, knowledge and methods engaging new people in learning more about cultures from across the globe. During the project young people will be able to engage with the cultures of partner countries by using the platform. The project has been designed to enable each partner to showcase their work and that of other local stakeholders in ensuring that young people engage in informal learning as a tool to achieve appreciation and acceptance of cultural diversity. Within the five countries in the project, there are similarities of approach, but equally there are different demographics, unique features, styles and applications.

Click Here for More Information

Objectives: – Inclusive education, training and youth

– Promoting empowerment, open to cross-sectorial cooperation, and active citizenship of young people

– Promoting high-quality of youth work

Results:  To be announced
Contact person: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si

Musarat Inayat, musarat1@communityactiondacorum.org.uk or +44 1442 253935

 

Projekt: Youth Employability via Volunteering 
Trajanje: December 2016 – October 2018
Financer: European Commission
Nosilec projekta: INEX-SDA
Partnerji: Solidarités Jeunesses – France

VOLUNTARIAT ZAVOD ZA MEDNARODNO PROSTOVOLJNO DELO LJUBLJANA – Slovenia

INEX-SDA – Czech Republic

Opis projekta: The project is focused on increasing employability of young people by raising acknowledgement of competences gained through volunteering. Through an innovative tool, web interactive application usable on PC and mobiles and attractive for young generation, youth will be able to track and understand well their skills gained through volunteering and present them on the labour market. Involvement of labour market representatives, labour offices and employers in the upgrade of the application, will increase the tool’s acceptance.
Cilji: – Describe status quo of recognition of competences developed in volunteering / non-formal learning by the labour offices and employers

– Develop capacities of NGOs/youth workers to work with volunteering focused on competence development

– Capacitate and equip youth to be able to present their competence development through volunteering for labour market

Rezultati:  
Kontaktni osebi: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si

 

Projekt: NoNaVe – model
Trajanje: 2018
Financer: Mestna občina Ljubljana
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: Zadruga Buna
Opis projekta:
Glavna težava mladih je vstop na trg dela zaradi pomanjkanja izkušenj. Zato smo razvili model, s katerim bomo mladim ponudili dodatna znanja ter konkretne izkušnje, s katerimi boste bolje opremljeni stopili na trg dela.
 
Model smo razdelili na tri sklope; prvi bo namenjen pridobivanju znanja o pripravi poslovnega načrta ter pomoč pri zasnovi skupnega poslovnega modela, drugi bo namenjen poglobljeni predstavitvi tematik in metod globalnega učenja, tretji pa skupinski raziskavi trga in analizi pridobljenih informacij z namenom preverjanja zastavljenih poslovnih modelov ter iskanje novih priložnosti za zaposlitev ali samozaposlitev.
 
Model izobraževanja NoNaVe je namenjen predvsem mladim, do dopolnjenega 30. leta starosti.
Cilji: V okviru modula bomo povezali znanja, ki jih pri svojem delu uporabljajo podjetniki, ter znanja o etičnem načinu delovanja. Pridobljena kombinacija znanj bo zagotovo konkurenčna prednost v projekt vključenih mladih na trgu dela. ​
Rezultati:  Objavljeni ob zaključku
Kontaktni osebi: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si

 

Projekt: Cultural Diversity as a Learning Tool in Youth Work
Trajanje: April 2017 – March 2019
Financer: European Commission
Nosilec projekta: Dacorum CVS
Partnerji: Dacorum CVS – UK

Vicolocorto – Italy

Pozitiva Doma – Latvia

VOLUNTARIAT ZAVOD ZA MEDNARODNO PROSTOVOLJNO DELO LJUBLJANA – Slovenia

ASOCIACIÓN CULTURAL INTEGRA – Spain

Opis projekta: The increased levels of migration within the EU coupled with the arrival of migrant, refugees and asylum seekers from outside the EU has added ever increasing importance to recognising and valuing cultural diversity, in order to ensure harmony within communities in all EU Member States. The project comprises five partners from Italy, Latvia, Slovenia, Spain and UK who are active in the field of young person’s mobility and promoting cultural diversity within their locality. During the project they will be provided with new skills and knowledge to equip youth workers to support young people in their developing healthy and positive opinions.
Cilji: The longer-term benefit of the project is to equip youth workers with a suite of new ideas to enable young people to value and have positive opinions relating to cultural diversity. Additional and very key future benefit will relate to active ongoing co-operation between partners to develop the content and outcomes of this project for the benefit of young people.
Rezultati:  
Kontaktni osebi: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si

 

Projekt: Lahkih nog naokrog! Spoznaj mednarodno prostovoljstvo / Itchy feet? Learn about international volunteering
Trajanje: oktober 2017 – april 2020
Financer: Evropska komisija
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: Curba de Cultura (Romania), Genctur (Turkey), Volunteers Centre Skopje (Republic of Macedonia), Mladi zmaji in  TiPovej!
Zunanji izvajalec: /
Opis projekta: Kot vodilna organizacija v Sloveniji na področju mednarodnega prostovoljstva in globalnega učenja želimo 2,5-letni projekt posvetiti izvedbi vrsti promocijskih aktivnosti o priložnostih na področju mednarodnega prostovoljstva, pomena neformalnega učenja in pridobivanja kompetenc skozi mednarodno prostovoljno delo, s poudarkom na možnostih udeležbe mladih v programih ERASMUS+. Namreč, udeležba v tovrstnih programih prispeva k pridobivanju in krepitvi veščin mladih, ki  pripomorejo k boljši socialni in ekonomski integraciji v družbo.

Osredotočili se bomo na manjše kraje in ruralna področja v Sloveniji. V kolikor v krajih, kjer bomo izvajali promocijske aktivnosti, obstajajo mladinske organizacije, organizacije za mlade itd, se bomo z njimi povezali in aktivnost izvedli v sodelovanju z njimi kot pridruženimi partnerji. S tem želimo doseči večje število mladih in hkrati pridružene partnerje (bolje) seznaniti z mednarodnim prostovoljstvom, neformalnim izobraževanjem in programi Erasmus+. Promocijske aktivnosti pa bomo še nadalje izvajali tudi v Ljubljani. Za ta namen smo spletni tesno partnerstvo s pridruženima partnerjema Zavodom Mladi zmaji in Zavodom TiPovej, kjer bo eden izmed EVS prostovoljcev aktivno deloval. Prostovoljec bo lahko znanje dveh izkušenih organizacij na področju vključevanja mladih v lokalnem okolju z mentorsko podporo prenesel na pridružene partnerje iz depriviligiranih območij.

Cilji:  

 • promocija (mednarodnega) prostovoljstva kot eden ključnih načinov za družbeno aktivnost in aktiviranje mladih v lokalnem in mednarodnem okolju, s čimer se razvija solidarnost in spodbuja strpnost med mladimi zlasti z namenom krepitve socialne kohezije znotraj Evropske unije;
 • spodbujanje udeležbe mladih v manjših krajih in ruralnih območjih Slovenije v programih mednarodnega prostovoljstva ter v programu ERASMUS+ preko povezovanja z raznimi akterji na lokalnih ravneh, ki delajo z mladimi in za mlade;
 • podpora prostovoljcem pri pridobivanju kompetenc (znanj, veščin, stališč, jezikov) in pri vzpostavljanju mednarodnih stikov, ki vplivajo na njihov osebni razvoj in povečano stopnjo socialne in ekonomske integracije, vključno z boljšimi zaposlitvenimi možnostmi;
 • spodbujanje evropskega sodelovanja na področju mladine in prispevka k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti mladih in zmogljivosti organizacij civilne družbe na področju mladine.
Rezultati: Objavljeni naknadno
Kontaktna oseba: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si

 

Projekt: Medkulturna mreža mladih
Trajanje: 2016-2018
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: /
Opis projekta: Koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mednarodnega prostovoljnega dela je osnovni program naše organizacije. Mladim, ki bivajo in se šolajo v Ljubljani omogočamo udejstvovanje na številčnih projektih po celem svetu, hkrati pa zainteresirane mlade iz vsega sveta sprejemamo na projekte v Sloveniji. Izmenjava prostovoljcev tako poteka dvosmerno, saj Voluntariat tako hkrati nastopa kot pošiljajoča in gostiteljska organizacija. S sodelovanjem v projektih mednarodnega prostovoljnega dela mladi spoznavajo nova okolja in kulture, navezujejo stike z vrstniki po svetu, učijo se tujih jezikov in se seznanjajo s problematiko v različnih družbenih okoljih ter hkrati te izkušnje in tudi aktivnosti prenašajo v lokalno okolje. Praktične izkušnje jih spodbujajo k sprejemanju drugačnosti, k medkulturnemu dialogu, solidarnosti do drugih, prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije in nenasilni komunikaciji. Poleg tega se prostovoljci z udeležbo na mednarodnih projektih učijo samoiniciativnosti, družbeno angažiranega delovanja in spoznavanja vrednot, ki jih prinaša prostovoljno delo. Svoje izkušnje prenašajo v lokalno okolje in s tem krepijo civilno – družbene iniciative. Eden glavnih ciljev programa pa je tudi mlade spodbujati k samostojni organizaciji raznih mednarodnih dogodkov in sodelovanje pri procesu promocije prostovoljstva in usposabljanja za prostovoljno delo. Velik del programa je posvečen tudi vključevanju mladih z manj priložnostmi ter povezovanju z drugimi organizacijami in akterji.
Cilji:
 • koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mednarodnega udejstvovanja mladih iz Ljubljane v Sloveniji, Evropi in v svetu;
 • oblikovanje strategije za učinkovito promocijo programov za vključevanje mladih v programe mednarodnega prostovoljnega dela;
 • informiranje mladih o možnostih udejstvovanja v mednarodnih mladinskih projektih;
 • vključevanje čim večjega števila mladih z manj priložnostmi v programe mednarodnega prostovoljnega dela;
 • podpora, izobraževanje in usposabljanje ter
 • mentorstvo prostovoljcem, ki kažejo pripravljenost lastnega angažiranja za aktivno udejstvovanje v naših programih;
 • koordinacija in promocija projektov srednjeročnega in dolgoročnega mednarodnega prostovoljnega dela;
 • vzdrževanje družbene angažiranosti prostovoljcev po opravljenem prostovoljnem in prenos izkušenj na lokalno okolje, različne akterje in druge nevladne organizacije iz regije
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /

 

Projekt: Sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2017 in 2018
Trajanje: 2017-2018
Financer: URSM
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta: Namen programa, ki ga je Zavod Voluntariat izoblikoval za leto 2016, je razvoj in promocija medkulturnega učenja, spodbujanje strpnosti in solidarnosti skozi mednarodno prostovoljno delo. Prizadevamo si, da mladi delujejo kot odgovorni, aktivni in globalni državljani znotraj svojih lokalnih skupnosti.
Cilji: Zasnovani program vsebuje 4 glavne cilje:

 1. Razvoj, koordinacija in izvajanje neformalnih izobraževalnih aktivnosti tako na mednarodnem kot lokalnem nivoju;
 2. Promocija organizacije in pomena mednarodnega prostovoljnega dela kot pomembne vrednote in orodja za krepitev kompetenc, aktivno državljanstvo in socio-ekonomsko vključevanje v različne sfere družbenega življenja;
 3. Povezovanje in mreženje na globalni, evropski in nacionalni ravni ter razvoj novih praks na področju mednarodnega prostovoljstva, neformalnega učenja in mladinskega dela ter izvajanje praks zagovorništva;
 4. Evalvacija programov in dela za nadaljnji razvoj in trajnost programa.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /

 

Projekt: Aktivni lokalno in globalno
Trajanje: 2016-2018
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta: Namen programa je izvesti različne vrste izobraževanj in usposabljanj za prostovoljce, mladinske vodje in trenerje, v okviru katerih bomo pričeli razvijati tudi usposabljanje za prostovoljce preko spleta s poudarkom na globalnem učenju in globalni državljanski vzgoji.
Cilji:
 • Priprava mladih na aktivno in odgovorno udeležbo na prostovoljskih projektih.
 • Seznanitev mladih z njihovimi pravicami in dolžnostmi v okviru prostovoljnega dela.
 • Priprava mladih na medkulturno učenje, sprejemanje drugačnosti, preprečevanje diskriminacije, solidarnost do drugih in kulturo nenasilnega reševanja konfliktov.
 • Predstavitev pozitivnih učinkov mednarodnih projektov na mlade in lokalno skupnost prek spodbujanja družbene angažiranosti mladih.
 • Prenos znanja, kako pripraviti prostovoljce na udeležbo na njihovem mednarodnem prostovoljskem projektu.
 • Usposabljanje mladih za samostojno vodenje mednarodnih prostovoljskih projektov in s tem večanje njihovih zaposlitvenih možnosti.
 • Krepitev in promocija idej prostovoljstva, spodbujanje kontinuiranega vključevanja prostovoljcev z izkušnjami v prostovoljnem delu v prostovoljne programe v naši ali drugih organizacijah z namenom ohranjanja pridobljenih znanj in posredovanja le-teh naprej.
 • Krepitev aktivne vloge prostovoljcev in spodbujanje k širitvi pridobljenih znanj in veščin v lokalnem okolju, tj. omogočanju in pospeševanju izmenjave izkušenj med prostovoljci.

 

Rezultati:  
Kontaktna oseba: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: /

 

Projekt: E-tick: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev
Trajanje: 1.10.2018 – 31.3.2020
Financer: Evropska komisija
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta: S projektom želimo okrepiti ključne socialne in digitalne kompetence mladih prostovoljcev, in sicer preko kombinacije najboljših globalno učnih metodologij in inovativnih spletnih učnih platform. Spletna platforma bo spodbudila mlade prostovoljce k aktivnemu vključevanju in razmišljanju o vprašanjih globalne (ne)pravičnosti ter jih opogumila za aktivno delovanje v smeri razumevanja kulturnih raznolikosti ter etične komunikacije – spoštljiv odnos do vseh z zmanjševanjem predsodkov. Preko spletne platforme etične komunikacije in globalnega učenja se bodo mladi prostovoljci podrobneje seznanili z idejo globalnega prostovoljstva z upoštevanjem metod globalnega učenja. Premagovali bodo klasičen model “požrtvovalnega” prostovoljstva v smislu pomoči “ubogim otrokom v Afriki” ter se pripravili za globalno prostovoljstvo z odgovornim ravnanjem in enakopravnim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi v smislu obojestranskega učenja in poslušanja. V današnjem času povečanih političnih polarizacij znotraj Evrope in večjih občutkov strahu ter intolerance, so učenje in angažma na področju globalnega učenja in učenja o globalnih pravičnostih, občutek za kulturne raznolikosti ter veščine etične komunikacije, potrebni kot še nikoli. Na tak način lahko prispevamo k ohranjanju socialnega vključevanja, promocije raznolikosti, ter medkulturnega in medverskega dialoga. Naše izbrane prioritete so v skladu z negovanjem socialnih in medkulturnih veščin, ki nenazadnje promovirajo kvalitetno zaposljivost mladih ter njihov družbeno-izobraževalni razvoj. Tako bomo zavezani k temu, da razvijemo orodja za pridobivanje tovrstnih kompetenc in veščin mladih, ki bodo stremele k razbijanju stereotipov o odnosih sever-jug, neokolonialističnih principih delovanja, v skladu z globalnimi solidarnostmi in medkulturnim razumevanjem ter spoštovanjem različnih kultur in narodov.

 

Cilji: Preko platforme bodo lahko razvili znanja, veščine in ravnanja samokritičnega mišljenja in medkulturne osveščenosti. Te pridobljene veščine jim bodo pomagale, da bodo bolje pripravljeni na izkušnjo globalnega prostovoljstva, da bodo delovali bolj kvalitetno in v skladu z enakopravnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, ter prenašali sporočila s terena po povratku domov z bolj etičnega in spoštljivega vidika
Rezultati:  Objavljeni naknadno
Kontaktna oseba: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: /

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close